Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podlega odliczeniu VAT zawarty w fakturach dot. zakupu paliwa do samochodu SKODA OCTAVIA użytkowanego na podstawie umowy leasingu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik użytkuje samochód SKODA OCTAVIA KOMBI na podstawie umowy leasingu operacyjnego nr . zawartej w grudniu 2003 r. Czas trwania umowy wynosi 48 miesięcy, to jest do grudnia 2007 r.

Samochód ten w świetle obowiązującej od 1 maja 2004 roku ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie spełnia kryterium ładowności, określonego w art. 86 ust. 3, gdyż dopuszczalna ładowność określona w wyciągu ze świadectwa homologacji wynosi 505 kg i jest mniejsza niż określona według wzoru: 357 kg + 4 x 68 kg = 629 kg.

Podatnik ponosi koszty dot. zakupu paliwa do ww. samochodu.

Stanowisko podatnika przedstawia się następująco: podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup paliwa podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego zgodnie z zapisem w art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl przepisów art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5, czyli o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357kg + n x 68kg, gdzie DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.

Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń) określona jest w wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Z przedstawionego stanu prawnego wynika więc, że w stosunku do samochodów, których dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż określona wg wzoru wynikającego z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT nie przysługuje podatnikom prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do obowiązującego prawa należy stwierdzić, że dopuszczalna ładowność przedmiotowego samochodu SKODA OCTAVIA KOMBI wynosi 505kg i jest mniejsza niż wyliczona wg wzoru: 357 kg + 4 x 68 kg = 629 kg.

W związku z powyższym, w przedstawionej sprawie podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa.
Słowa kluczowe: paliwo, prawo do odliczenia, samochód
Data aktualizacji: 18/11/2013 16:59:16

Czy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących ?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w. Jednocześnie firma X , na podstawie...

Czy faktura VAT powinna być podpisana i opieczętowana?

Dnia 17 listopada 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu wpłynął wniosek z zapytaniem, czy faktura VAT powinna być podpisana i opieczętowana. Zdaniem podatnika faktura VAT nie wymaga podpisów i pieczątek wystawcy i odbiorcy. Zgodnie z 9...

Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość wynikającą z faktury, wystawionej za...

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z...

Czy należy wystawić fakturę VAT od usługi świadczonej na własne potrzeby związane z własną...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatnik jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT od opłat za przesyłki pocztowe tow...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 15.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wykonując działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie rachunkowo-księgowych, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego?Usługa z grupowania PKWiU EX 80 podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usługUrząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski 87-700 ul. Kościelna 18Opodatkowanie zaliczek na poczet świadczonych usług budowlanychCzy od sprzedanych towarów, nabytych w ww. sposób należy odprowadzić podatek VAT dokumentując transakcję fakturą VAT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.