Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy poniższe działanie Spółki jest prawidłowe w świetle ustawy o VAT

W związku z wnioskiem Strony z dnia 11 października 2005 r. (data wpływu 13 października 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej sposobu fakturowania sprzedaży komisowej, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi sprzedaż m. in. sprzętu komputerowego na terytorium Czech poprzez komisową strukturę sprzedaży, gdzie Strona działa jako komitent a komisantem jest czeska spółka. Zgodnie z postanowieniami umowy komisu, wzajemne rozliczenie sprzedaży dokonywane jest poprzez obniżenie sumy uzyskanej przez spółkę czeską ze sprzedaży o kwotę prowizji, w rezultacie czego Strona uzyskuje sumę już pomniejszoną o kwotę należnej prowizji. Spółka wystawia na rzecz spółki czeskiej fakturę na sumę ostatecznej ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę prowizji. Strona zwraca się o rozstrzygnięcie czy powyższe działanie jest prawidłowe w świetle ustawy o VAT.

Ustosunkowując się do stanowiska Spółki Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawa informuje jak niżej.

Zgodnie z art. 765 k. c. przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz we własnym imieniu.

Można wyróżnić dwie formy komisu, a mianowicie :

a)komis sprzedaży oraz

b)komis zakupu.

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) określają w ramach umów komisu jako podlegające opodatkowaniu następujące czynności:wydanie towarów pomiędzy komitentem a komisantem w komisie sprzedaży, wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej, wydanie towarów przez komisanta komitentowi w komisie kupna.Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 3 podstawą opodatkowania po stronie komitenta jest kwota należna pomniejszona o kwotę prowizji komisanta, pomniejszona o kwotę podatku - w przypadku dostawy towarów dla komisanta . Tym samym jest to kwota, do której otrzymania (po potrąceniu prowizji komisanta) komitent jest faktycznie uprawniony.

Przedmiotowa transakcja winna być w świetle obowiązujących przepisów udokumentowana fakturą VAT. Wystawiona przez komitenta faktura nie nosi żadnych szczególnych oznaczeń. Powinna one zawierać obligatoryjne elementy wskazane w § 9 pkt 1-12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), analogiczne jak faktura dokumentująca sprzedaż.

Stanowisko Naczelnika tutejszego Urzędu w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostało zawarte w odrębnym postanowieniu.
Słowa kluczowe: faktura, komis, podstawa opodatkowania
Data aktualizacji: 20/10/2013 03:00:01

Zapytanie dotyczy prawidłowości określenia obrotu z tytułu dokonywanej dostwy samochodów w...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając w myśl art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926, ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2004 r. (data wpływu do tut. US:...

Dokumentowania zakupu towaru w sytuacji braku danych koniecznych do wystawienia faktury VA...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ma prawo odliczyć w całości podatek VAT wykazany na f...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT, którą otrzyma od Dyst...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Biuro rachunkowe Konin - na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?Wystawianie faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztówCzy koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz opłaty i prowizje bankowe od opłat związanych z budynkiem stanowią koszty uzyskania przychodu?Fakturowanie online szybko, bezbłędnie i zgodnie z prawemOpodatkowanie bonusów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.