Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy stan prawny spółki z o.o. na podstawie, którego będzie wykonywać usługi szkoleniowejest wystarczający do wystawiania faktur VAT-zwolniony ?

: Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm./, po zapoznaniu się z treścią wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przekazanego do tut. urzędu skarbowego w dniu 27/09/2006 r. (uzupełnionego w dniu 15/11/2006 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Spółka Sp. z o.o. zamierza w najbliższym czasie uruchomić działalność szkoleniową dla osób dorosłych na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie działalności przedsiębiorcy:PKD: 80, 4 - Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia - PKWiU : 80.4PKD: 80.2 - Szkolnictwo zawodowe i techniczne - PKWiU 80.2

Zapytanie podatnika: Podatnik zwraca się z zapytaniem o ustalenie, czy stan prawny spółki Sp. z o.o. na podstawie, którego będzie wykonywać usługi szkoleniowe jest wystarczający do wystawiania faktur VAT - zwolniony.

Stanowisko podatnika: Wnioskodawca uważa, że do wystawiania faktur dot. usług szkolenia osób dorosłych ze stawką zwolnioną wystarczające jest posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie prowadzonej działalności i zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry posiadającej kwalifikacje w zakresie szkoleń.

Stanowisko organu podatkowego: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2004r, Nr 54 poz. 535 z późn. zm./, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym pod pozycją 7 wymienione zostały usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane jako PKWiU ex 80 - dotyczące wyłącznie usług z danego ugrupowania. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika, że spółka Sp. z o.o. zakwalifikowała usługi do ugrupowania PKWiU 80.4 "usługi kształcenia ustawicznego dla dorosłych i pozostałych form kształcenia", oraz PKWiU 80.2 "usługi szkolnictwa na poziomie wyższym niż podstawowym", organ podatkowy potwierdza, że z punktu widzenia prawa podatkowego faktyczne wykonywanie usług edukacyjnych z grupy o symbolu PKWiU ex 80 (gdzie ex - dotyczy tylko danej usługi z danego ugrupowania), wskazanych przez spółkę Sp. z o.o. w przedmiotowym zapytaniu oraz posiadanie w/w usług w przedmiocie działalności uprawnia do wystawiania faktur dot. usług szkolenia osób dorosłych usług ze stawką zwolnioną.Natomiast w zakresie zapytania dot. stanu prawnego Spółki, na podstawie którego będą wykonywane w/w usługi w zakresie edukacji, organ podatkowy informuję, że nie jest właściwy do dokonywania interpretacji wykraczającej poza zakres prawa podatkowego.Jednocześnie nadmienia się, iż organy podatkowe nie są właściwe do dokonywania interpretacji klasyfikacji statystycznych, a co do zasady odpowiedzialnym za prawidłową klasyfikację jest w przypadku towarów producent, a w przypadku usług - podmiot świadczący usługę.
Słowa kluczowe: stawki podatku, usługi edukacyjne, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 14/10/2013 15:00:01

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury VAT dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki zwią...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie Spółki dotyczy dokumentowania zaliczki wpłaconej tytułem wewnątrzwspólnotowego nab...

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 20 ust. 5, 6 i 7, art. 31 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 4, ust. 10 pkt 2 i...

Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczki

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy sposób wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki stosowany przez Spółkę jest prawidłowy?Czy wypłata premii pieniężnej podlega opodatkowaniu?2. W jaki sposób należy udokumentować wypłatę premii pieniężnej?Jaką stawką podatku VAT podlega opodatkowaniu refaktura usługi transportowej?Czy proponowany przez Wnioskodawcę sposób dostarczania faktur elektronicznych spełnia wymogi prawa?Wystawianie faktur zamiast rachunków
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.