Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy uznanie reklamacji wywołuje obowiązek wystawienia faktury korugującej, zmniejszającej wartość wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów ?

W związku z art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 1, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 16 ust. 1, § 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 roku Nr 95, poz. 798) i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzania faktur korygujących.Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe .

Z przedstawionego wniosku wynika, że spółka dokonuje zakupu sprzętu rolniczego i części zamiennych od kontrahenta niemieckiego. Niektóre z zakupionych części zużytych przy naprawach sprzętu objęte były rękojmią. W wyniku prowadzonej korespondencji firma niemiecka uznała reklamację sprzedanych przez siebie maszyn. W efekcie tego, wartość części zużytych przy naprawach w ramach rękojmi została uznana i wystawiona na tą okoliczność dokument uznaniowy .

W związku z powyższym powstaje pytanie: czy uznanie reklamacji wywołuje obowiązek wystawienia faktury korygującej, zmniejszającej wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania stosuje się zapis art. 29 ust. 4 w/w ustawy. Wskazuje on, że obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnych charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik nabywający towar zobowiązany jest wystawić fakturę wewnętrzną.

Szczególne zasady wystawiania faktur wewnętrznych reguluje § 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 roku Nr 95, poz. 798). Paragraf ten stanowi, iż do kwestii związanych z wystawianiem faktur wewnętrznych zastosowanie mają § 9, 13-17, 19, 20 i 23 wskazanego powyżej rozporządzenia. W związku z tym odpowiednie zastosowanie znajduje § 16 ust. 1 tego rozporządzenia, który mówi, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Tym samym oznacza to, że instytucja faktur korygujących obejmować będzie również wystawione uprzednio faktury wewnętrzne tytułem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy zaistnieją przyczyny korekty między innymi umniejszenia lub zwiększenia wartości nabyć.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca
Data aktualizacji: 27/01/2013 12:00:01

W jaki sposób wystawiać refaktury?

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...

Czy Wnioskodawca musi wystawiać faktury za sprzedaną imprezę dla biura partnerskiego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę - na kwotę netto 60 000, 00zł - za wykonanie prac wyburzeniowych części budynk...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r. w związku z wnioskiem otrzymanym...

Czy podatek naliczony w fakturach zakupu wystawianych za druk, wysyłkę i plakatowanie w ca...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 15.03.2005 r. ( wpł...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% dla usług transportu międzynarodowegoKiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość wynikającą z faktury, wystawionej za częściowe wykonanie usługi?Usługi magazynowania-miejsce świadczenia, wystawienie faktury, wykazanie w informacji podsumowującejOkreślenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług budowlanych, za które otrzymano częściową zapłatęStawka podatku VAT dla usługi wykonania projektu oraz wykazania na fakturze podstawy zastosowania tej stawki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.