Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, na jakiej podstawie Fundacja powinna dokonać zwrot kosztów na konto banku?

W dniu 05.08.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, w niżej opisanym stanie faktycznym.

Fundacja prowadzi działalność mikropożyczkową polegającą na udzielaniu pożyczek i zarządzaniu nimi, które to przeznaczone są na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz w małych miastach. W ramach działalności Strona wykonuje także usługi windykacyjne, w przypadku nie spłacania należności, wynikających z podpisanych umów. W związku z powyższym ponosi dodatkowe koszty w postaci:- kosztów sądowych, komorniczych, - koszty zastępstwa procesowego czyli koszty kancelarii prawnych, które są opłacane na podstawie otrzymanych faktur, ze stawką podatku 22%. Ponadto Strona ma zawartą umowę z bankiem, na podstawie której, zobowiązał się on do refundacji 75% kosztów sądowych i komorniczych, oraz kosztów zastępstwa procesowego, które to ponoszone są przez Fundację, celem egzekwowania należności. Na skutek zasądzenia przez Sąd prawomocnym wyrokiem, dłużnik został zobowiązany do zwrotu na rzecz fundacji kosztów procesu. Należy zaznaczyć, iż koszty te wcześniej zostały już zwrócone przez bank, na podstawie zawartej umowy.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem wnioskodawcy:- w przypadku kosztów zastępstwa procesowego - zwrot powinien nastąpić na podstawie faktury VAT, - w przypadku kosztów sądowych /opłaty za klauzule wykonalności, zaliczki komornicze itp.) na podstawie not księgowych

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z § 16 § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798) w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Faktura korygującą powinna zawierać co najmniej:1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia, 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a) określone w § 9 ust. 1 pkt. 1-3.b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem, 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu, 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:1. zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, 2. zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Reasumując, działając zgodnie z § 16 Rozporządzenia, mając na uwadze art. 29 ust. 4 ustawy, Strona powinna wystawić fakturę korygującą.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dniu złożenia wniosku.Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa. Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Słowa kluczowe: faktura, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury, podatek od towarów i usług, rabaty, refakturowanie
Data aktualizacji: 19/10/2013 18:00:01

Czy jest zasadne wystawienie faktury sprzedaży towaru z 0% stawką VAT dla kontrahenta kraj...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 04.10.2006 r. (data wpływu...

Prawo do odliczenia po 1 grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenie oryginał i kopia?

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), 4 pkt 1 i 2, 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.07.2005 r. w sprawie wystawiania oraz...

Zastosowanie właściwej stawki przy opodatkowaniu biletów wstępu na salę sportową i boisko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedający zobowiązany jest bez wezwania do korekty określonego symbolu PKWiU i w jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty Łódź 91-066W jaki sposób Generalny Wykonawca powinien obciążyć podwykonawcę kosztami z tytułu zajęcia pasa drogowego?Ustalenie momentu sprzedaży licencji oprogramowania przez dystrybutora na rzecz odbiorcy finalnego oraz możliwości wystawienia zbiorczej faktury VATFikcyjna faktura a koszt uzyskania przychoduDotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz podmiotów z krajów członkowskich oraz sposobu ich dokumentowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.