Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wartość netto wystawionej przez Spółkę faktury będzie kosztem dla obecnego użytkownika wieczystego gruntu

Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 29.03.2006 r. (wpłynęło do tut. urzędu 30.03.2006 r.), uzupełnione z dnia 12.05.2006 r.

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnia 06.02.2006 r. Spółka zbyła nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania. Zgodnie z ustawą o Gospodarce Nieruchomościami opłatę roczną za wieczyste użytkowanie do 31.03. każdego roku wnosi ten kto był użytkownikiem na dzień 01 stycznia danego roku. W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenia stanowiska czy wartość netto wystawionej przez Spółkę faktury będzie kosztem dla obecnego użytkownika wieczystego gruntu.

Po wniesieniu opłaty Spółka otrzyma fakturę VAT za cały 2006 r. Tym samym uważa za uzasadnione przeniesienie części kosztów na nowego użytkownika proporcjonalnie do okresu używania gruntu. Kierując się zasadą racjonalności Spółka chce wystawić fakturę na obecnego użytkownika obejmującą wartość za okres od 06.02.2006 r. do końca roku. Spółka uważa, iż zasadnym jest uznanie kosztów z faktury proporcjonalnie do okresu użytkowania tj. w wysokość netto 34 559, 27 zł za okres 01.01.2006-05.02.2006 natomiast pozostałą wartość tj. 315 833, 29 PLN obciążyć nowego użytkownika. Spółka uważa, że będą to koszty uzyskania przychodów dla nowego użytkownika gruntów.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym zauważa co następuje:

Aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien spełniać stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) łącznie następujące warunki:- pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, - nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust.1 powyższej ustawy. Natomiast przepis art. 16 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Wobec czego opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów i na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy stanowią koszt uzyskania przychodów. Natomiast przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów opłaty zapłacone przez podatnika z tytułu tego użytkowania nie są kosztem uzyskania przychodu, gdyż były już kosztem w momencie wnoszenia tych opłat.

Opłatę roczną - zgodnie z przedstawionym we wniosku obowiązującym stanem prawym w tym zakresie ponosi podmiot będący na dzień 01.01. każdego roku użytkownikiem wieczystym gruntu - do dnia 31.03. tego roku. Przepisy przedstawionego przez Podatnika prawa ustawy o Gospodarce Nieruchomościami ani przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie ustanawiają proporcjonalnego liczenia i poboru opłaty w przypadku zmiany właściciela w ciągu roku i dlatego opłata roczna w całości będzie kosztem uzyskania przychodów tego podmiotu, który na dzień 01.01. danego roku był właścicielem tego prawa i był zobowiązany do uiszczenia opłaty.

Nie ma przeszkód formalnych do obciążenia kupującego, prawo wieczystego użytkowania, częścią opłaty przypadającą za okres, w którym nabył on to prawo - o ile taka jest wola stron. Otrzymane w ten sposób kwoty będą dla sprzedającego prawo wieczystego użytkowania przychodem.

O kosztach uzyskania przychodu kupującego prawo wieczystego użytkowania Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego nie może się wypowiadać jako, że interpretacje prawa podatkowego są udzielane w sprawach indywidualnych obowiązków podatkowych danego Podmiotu (a nie kontrahentów).
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, opłata za użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 07/01/2013 09:00:01

Czy darowizna nieruchomości dla osoby fizycznej będzie wymagała wystawienia faktury VAT or...

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia 02.08.2005 r., nr PP-2 443-60 05 DD 1, w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie...

Obowiązek wystawiania faktur VAT obejmujących czynsz najmu w sytuacji zawieszenia działaln...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje świadczone usługi jako zwolnione od podatku?Od jakiej d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenia miejsca świadczenia usług tłumaczeń

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sposób dokumentowania otrzymywanych zaliczek oraz sprzedaży towarów jest zgodny z prze...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu do tut...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatkiPremia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą i nie może być traktowana jak rabat i dlatego należy ją opodatkowaćKiedy należy wystawić fakturę VAT dla Spółki na udokumentowanie wniesienia aportem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci kanalizacji sanitarnej?Podatnik pyta o miejsce świadczenia (opodatkowania) usług reklamowych i marketingowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Irlandii?Dotyczy umieszczania kodu PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajową
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.