Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wniesienie aportu do spółki cywilnej, udokumentowane Fakturą VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 - 11- 2006 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do czynności cywilnoprawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 -11- 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Miechowie wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu materiałami budowlanymi: zamierza utworzyć spółkę cywilną z żoną.

Do utworzonej spółki wniesione będą aportem rzeczowe składniki majątkowe przedsiębiorstwa jednoosobowego dotyczące handlu tj. zinwentaryzowane na 31.12.2006 r. towary, środki trwałe- (samochody do dostawy i rozwożenia towarów) i wyposażenia. Zdaniem podatnika wniesienie majątku nie będzie podlegać PCC, ponieważ wnoszącym aport jest płatnik podatku VAT i wniesienie aportu udokumentowane zostanie fakturą VAT.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) t.j. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2, ust. 3 pkt 1, - wniesienie majątku dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) zgodnie z którym podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych od podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr. 86 z 09. 09. 2000 roku poz. 959 ze zm.)- wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 cytowanej wyżej ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0, 5 %.W sprawie interpretacji podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne postanowienie.

Pouczenie Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jeżeli jednak wnioskodawca zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji o określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia, jeżeli taka decyzja była by niezgodna z interpretacją zawartą w postanowieniu.Zgodnie z art. 14b § 2 w/w. ustawy niniejsza interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

Na postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Miechowie w terminie 7 dni od doręczenia powyższego postanowienia stosownie do przepisu art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) wniesione zażalenie podlega opłacie skarbowej, znakami opłaty skarbowej w kwocie 5, 00 zł, a na załącznikach po 0, 50 zł.W dacie wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
Słowa kluczowe: aport, spółka cywilna, umowa spółki
Data aktualizacji: 01/01/2013 21:00:01

Czy właściwym dokumentem jest nota księgowa czy faktura VAT i jaka powinna być stawka poda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego z faktur korygujących wystawionych w związ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie czynności, za które otrzymano premie pieniężne, w związku z realizacją okreś...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy koniecznym jest osobne wyszczególnianie transportu na fakturze, czy można go uwzględni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę VAT otrzymaną za zakup nagród można zaksięgować w kosztach w dacie zakupu nagród?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka może wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od wysyłki towaru?Czy od niewykorzystanego funduszu remontowego należy zapłacić podatek dochodowy?Pierwszy Urząd Skarbowy Poznań 60-965 ul. Chłapowskiego 17/18Po jakim kursie rozliczyć wpływ oraz rozchód środków zagranicznych, które stanowią zapłatę za towar, na rachunku walutowym Spółki?W jakim momencie spółka jest zobowiązana rozliczyć podatkowo poniesione koszty związane z prowadzoną działalnością developerską?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.