Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy obowiązku wystawiania faktur oraz faktur wewnętrznych

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył obowiązku wystawiania faktur oraz faktur wewnętrznych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać Pana stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe.

Uzasadnienie

W przedmiotowym wniosku podał Pan, że jest autorem prowadzącym w ramach wolnego zawodu literacką działalność twórczą. Działalność ta w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU 92.31.2 "Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej". W ramach podpisywanych z wydawnictwami umów udziela Pan licencji na wydawanie napisanych książek. Pana przychody w okresie od 1 maja 2004 r. do końca tego roku przekroczyły próg, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 10.000 EURO.

W związku z zaistnieniem stanu faktycznego opisanego w przedmiotowym wniosku zgłosił Pan następujące pytania:Czy wykonywana przez Pana literacka działalność twórcza korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?Czy wobec zwolnienia od podatku ma Pan obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług?Czy ma Pan obowiązek prowadzenia ewidencji podatku VAT?Czy ma Pan obowiązek wystawiania faktur w związku z otrzymanymi należnościami, a w przypadku otrzymywania honorarium bez faktury - wystawiania wewnętrznych faktur VAT?We wniosku przedstawił Pan własne stanowisko, zgodnie z którym prowadzona przez Pana działalność jest zwolniona od podatku VAT, a tym samym nie ma Pan obowiązku rejestracji jako podatnik tego podatku, prowadzenia ewidencji VAT i wystawiania faktur.

Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie czwartej z zawartych we wniosku kwestii (pozostałe problemy zostały rozpatrzone odrębnie), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy (tj. podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą), są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży (tj. odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów albo wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy), datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem art. 106 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 ustawy.

Wprawdzie cytowany wyżej przepis sugeruje, że obowiązek wystawiania faktur ciąży na wszystkich podatnikach, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (także korzystających ze zwolnienia podmiotowego lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo), jednakże co innego wynika z przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 106 ust. 8 ustawy. Zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT" wystawiają:zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, orazpodatnicy, o których mowa w art. 16 ustawy o podatku od towarów i usług - przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.W związku z powyższym obowiązek wystawiania faktur nie ciąży na podatnikach zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikach wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ustawy, ani tym bardziej na podmiotach wykonujących wyłącznie czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie; faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Tutejszy organ, odpowiadając na Pana wniosek w zakresie pierwszego zawartych we wniosku pytań, stwierdził odrębnych postanowieniach, że:do dnia 31.05.2005 r. wykonywane przez Pana czynności korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy, od dnia 1.06.2005 r. wykonywane przez Pana czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ wykonując te czynności nie posiada Pan statusu podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy.Tym samym nie ma Pan obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonywane przez Pana usługi nie mieszczą się także w katalogu czynności wymienionych w art. 106 ust. 7 ustawy, zatem w związku z ich wykonywaniem nie ma Pan obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych.

Przedstawione powyżej stanowisko tutejszego organu zgodne jest z Pana stanowiskiem wyrażonym w przedmiotowym wniosku. To ostatnie należy zatem uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: prawa autorskie, twórczość artystyczna, usługi związane z kulturą
Data aktualizacji: 19/10/2013 15:00:01

Czy podatek VAT wykazany w fakturze wystawionej przez podwykonawcę podlega odliczeniu, jeż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktur korygujących do zaliczek i prawidłowe ich rozliczenie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Ząbkowice Śląskie 57-200 ul. L. Waryńskiego 2A

Zasięg terytorialny miasta gminy Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok powiaty ząbkowicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 88101016740020592221000000 VAT 38101016740020592222000000 PIT...

Wysyłanie faktur drogą elektroniczną w formacie pdf

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznanie za prawidłowe dokonywanie elektronicznej wymiany danych z wykorzystaniem standardó...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek informowania Urzędu Skarbowego w przypadku porządkowania i złomowania materiałów zbędnychUstalenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2008 rokuOpodatkowanie montażu stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych oraz jego prawidłowe fakturowanieCzy Podatnik mia prawo wystawić fakturę bez podatku VAT na kontrahenta niemieckiego, wskazując go jako podatnika podatku od wartości dodanej?Ustalenie kwoty podatku nalicoznego w przypadku refakturowania kosztów przy usługach najmu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.