Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 23 czerwca 2004r. Czy oświadczenie można pisać na fakturze?

W dniu 05.06.2005 r. P.W."A." wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pisemne zapytanie co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Spółka zwróciła się z zapytaniem do tut. organu podatkowego, dotyczącym oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 23 czerwca 2004 r. Spółka pyta, czy oświadczenie, o którym mowa powyżej, może być złożone na fakturze sprzedaży wystawianej przez spółkę, dokumentującej sprzedaż towarów wymienionych w § 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

We wniosku P.W. "A." przedstawia stan faktyczny dotyczący wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż towarów wymienionych w § 5 ust. 2 rozporządzenia Min. Fin. z 27 kwietnia 2004 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) tj. sprzedaż towarów, które nabywca przeznacza do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki do pasz. Do kopii tych faktur P.W."A." dołącza odrębny dokument będący oświadczeniem składanym przez nabywcę, który jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przeznaczającym nabyty ww. towar do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki do pasz. Takie postępowanie uprawnia P.W. "A." do stosowania stawki podatku VAT 7% przy sprzedaży towarów wymienionych w § 5 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia i jest prawidłowe.

W myśl § 5 ust. 2-6 rozporządzenia Min. Fin. z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się z zastrzeżeniem ust. 3 - 6 do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:1. azotanu potasu (saletry potasowej) (PKWiU ex 24.15.20-50.00), (CN ex 2834 21 00), 2. siarczanu magnezowego (siarczanu magnezu (PKWiU ex 24.13.31-57.21), (CN ex 2833 21 00), 3. azotanów pozostałych (azotanu wapniowego i azotanu magnezu) (PKWiU ex 24.13.32-10.29), (CN ex 2834 29 80), 4. makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego, mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych (PKWiU ex 15.41.3), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208- wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Tak więc ułatwienia jakich P.W. "A." chciałoby dokonać przy transakcjach towarami wymienionymi w § 5 ust. 2 w/w rozporządzenia, będą niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Słowa kluczowe: oświadczenie podatnika
Data aktualizacji: 12/01/2013 09:00:01

Dotyczy dokumentowania transakcji za pomocą rachunku - zgodnie z przepisami Ordynacji poda...

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

Jaka kancelaria księgowa Zgierz jest najlepsza?

W naszym mieście jest wiele firm, które działają jako kancelaria księgowa Zgierz. Oferują one różnego rodzaju usługi - część zajmuje się prowadzeniem jedynie uproszczonej księgowości, część oferuje także księgowość Zgierz pełną. Część zajmuje się...

Dokumentowanie czynności świadczonych na terytorium Litwy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zwrotu podatku VAT z faktury naprawy powypadkowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla świadczonych usług...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Umieszczenie na fakturach numer PKWiU oraz informacji o zwolnieniu z podatku VATUrząd Skarbowy Lipsko 27-300 ul. Solecka 88Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez swoich odbiorców?Odliczenie podatku VAT wynikającego z wystawionych przez Wnioskodawcę i niezapłaconych przez jego kontrahenta faktur VATCzy wydatki poniesione za Internet stanowią koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartosciowych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.