Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz rejestracji dla celów VAT

Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 88 ust. 1 pkt 5 lit.a), art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup nieruchomości - za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30.03.2005r Strona złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.Z przedmiotowego wniosku wynika:Stan faktycznySpółka zakupiła aktem notarialnym - w dniu 16.03.2005r - nieruchomość - działki gruntu, przeznaczoną pod zabudowę. Zgłoszenie rejestracyjne dla celów podatku od towarów i usług firma złożyła w dniu 23.03.2005r. Sprzedający dokumentując ww. transakcję wystawił fakturę z datą sprzedaży 24.03.2005r. z wykazanym podatkiem należnym. Spółka otrzymała tę fakturę również w tym dniu. Spółka wykonywać będzie wyłącznie czynności opodatkowane.ZapytanieCzy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony pomimo iż w dniu zawarcia transakcji nie była zarejestrowanym podatnikiem VAT i do chwili obecnej nie otrzymała jeszcze NIP. Stanowisko wnioskodawcyZdaniem Spółki, wynikającym z pisma - firma może w całości odliczyć podatek naliczony zawarty w przedmiotowej fakturze.

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup nieruchomości - za prawidłowe.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcyZgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 5 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 13 ust. 5 i 7.Stosownie zaś do art. 96 ust. 1 ww. ustawy - podmioty o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola powyższy zapis art. 96 ust. 1 wskazuje, iż dokonanie rejestracji w podatku od towarów i usług w danym dniu skutkuje "staniem się" podatnikiem VAT od dnia następnego po dniu dokonania rejestracji.W przedmiotowej sprawie należy więc uznać, że firma składając zgłoszenie rejestracyjne dla celów podatku od towarów i usług w dniu 23.03.2005r - stała się podatnikiem tego podatku od dnia następnego tj. 24.03.2005r.A zatem na podstawie ww. przepisu art. 88 ust. 1 pkt 5 lit.a) - ponieważ faktura, której dotyczy zapytanie została otrzymana przez Spółkę w dniu rezygnacji ze zwolnienia (24.03.2005r) - firma ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tej faktury.W przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia fakt, że Spółka nie posiadała jeszcze numeru identyfikacji podatkowej potwierdzającego zgłoszenie jako podatnika VAT czynnego. Czynnikiem wiodącym w sprawie jest bowiem data złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R do organu podatkowego, nie zaś data otrzymania potwierdzenia dokonania tej rejestracji.

P O U C Z E N I E

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w dniu złożenia zapytania przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.Zgodnie z art. 14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia, zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, otrzymanie faktury, prawo do odliczenia, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 14/01/2013 03:00:01

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka pyta czy podatek naliczony wynikający z faktur za w/w usługi doradcze podlega odlic...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

Urząd Skarbowy Mława 06-500 ul. Narutowicza 19/7

Zasięg terytorialny miasta Mława gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo powiaty mławski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 15101010100917762221000000 VAT...

Dokumentowanie wypłacanych bonusów (premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik ma obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy usługi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które Spółka otrzymuje premie pieniężneDotyczy sposobu opodatkowania zakupu i sprzedaży wierzytelnościCzy można wystawić faktury VAT w miejsce "anulowanych" rachunków uproszczonychCzy można dokonać stosownych odliczeń z tytułu dostępu do sieci Internet za rok podatkowy 2005Czy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy jakiekolwiek skutki podatkowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.