Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Dotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy rejestrującej

Wnioskiem z dnia 25.08.2005r. (uzupełniony pismem z dnia 29.08.2005r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem o prawidłowość wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy rejestrującej.

Jak wynika z treści pism w sprawie udzielenia interpretacji w 2002r. Strona dokonała sprzedaży leków dla jednego z kontrahentów. Sprzedaż została zarejestrowana przy użyciu kasy rejestrującej oraz potwierdzona wystawieniem faktury wg dostarczonego zamówienia. Podatnik do kopii faktury dołączył paragony z kasy fiskalnej, które przechowuje jako dowody księgowe.

Zdaniem wnioskodawcy przedstawiony sposób dokumentowania dokonywanych czynności jest zgodny z przepisami ustawy o VAT.

Na podstawie przepisu art. 32 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującego w dacie zaistnienia stanu faktycznego, na podatniku spoczywał obowiązek wystawienia faktury osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Stosownie do treści § 48 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) faktury (.) są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Oryginał faktury powinien zawierać wyraz "ORYGINAŁ", a kopia faktury - wyraz "KOPIA".

W myśl § 36 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Powyższe nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zastały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z treścią powołanych przepisów oraz przedstawionym stanem faktycznym przedmiotowa transakcja została udokumentowana przez Stronę w sposób prawidłowy

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura VAT, kasa rejestrująca, kopia faktury, paragony
Data aktualizacji: 30/12/2012 12:00:01

Czy Spółka postąpiła prawidłowo traktując koszty związane z udzielonymi premiami, jako kos...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury wystawione z NIP unieważnionym na mocy decyzji administracyjnej, należy skoryg...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu...

Termin wystawienia faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady rozliczenia importu usług leśnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Forma potwierdzenia przez nabywcę odbioru faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można dokonać czynności opisanych ?Opodatkowania i dokumentowanie sprzedaż biletów na imprezy rozrywkowe odbywające się w CzechachJak odliczać faktury VAT wystawione na firmę przejętą przez firmę przejmującą po dacie przejęcia?Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz rejestracji dla celów VATCzy świadczone przez Wnioskodawcę usługi cmentarne dokumentowane są w sposób prawidłowy (elementy faktury)?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.