Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Fikcyjna faktura a koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10.12.2011 r. (sygn. akt. I SA/Łd 588/10) „uznanie przez organy, że faktury, które mają stanowić dowód poniesienia określonych wydatków i ich kosztowego charakteru, są fałszywe nie oznacza automatycznie, że podatnik traci prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o koszty wynikające z tych faktur. Podatnik bowiem może dowieść innymi środkami dowodowymi, że poniósł taki wydatek i że miał on kosztowy charakter. Jeśli w posiadaniu dowodów potwierdzających prawdziwość danych w zakresie objętym dyspozycją art.22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są organy podatkowe, (…) nie ma podstaw do "wyrzucenia" owych wydatków z kosztów uzyskania przychodu” Zgodnie z powyższym orzeczeniem „nie tylko faktura VAT może być dowodem poniesienia wydatku stanowiącego koszt uzyskanie przychodu w podatku dochodowym, wobec czego wadliwość (nieprawdziwość ) takiej faktury nie ma przesądzającego znaczenia dla podatkowych losów danego wydatku.”
Również zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 3 grudnia 2010 r. II FSK 1470/2009 „prawo podatnika do zaliczenia danego wydatku jako kosztu, nie wynika z samego faktu posiadania faktury, w szczególności fikcyjnej czy podrobionej, lecz z faktu nabycia towaru bądź usługi, czyli bezspornego poniesienia wydatku. Obrót towarem bądź wykonanie usługi udokumentowane fakturą jest zdarzeniem gospodarczym o skutkach podatkowych. Natomiast nie jest nim dostarczanie, czy wymiana samych dokumentów”.
Data aktualizacji: 23/12/2011 17:50:38

Opodatkowanie wypłaconych premii pieniężnych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wyni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach V...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w...

Sposób potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.08.2005r...

Urząd Skarbowy Kętrzyn 11-400 ul. Powstańców Warszawy 13

Zasięg terytorialny miasta Kętrzyn, Mrągowo gminy Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel, Srokowo, Mikołajki, Mrągowo, Piecki, Sorkwity powiaty kętrzyński, mrągowski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 80101013970080802221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy nieodpłatne przekazanie roweru w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w oparciu o fakturę wewnętrzną?Podatnik pyta, czy powołany przepis i wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną z podatku VAT jest prawidłowa?Sposób rozliczenia usługi przekazanej na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności gospodarczejZASADY ODLICZANIA PODATKU Z FAKTUR ZAKUPU PALIWA WYKORZYSTYWANEGO DO NAPĘDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO 22.08.2005ROpodatkowanie wypłaconej kontrahentom premii oraz prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących premie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.