Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Ja prawidłowo wystawić faktury korygujące w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku od towarów i usług?

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poprawności wystawienia faktur korygujących w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku od towarów i usług.

Działając zgodnie z art. 14a § r541 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia:- zgodnie z zapisem § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970), fakturę korygującą wystawia się, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, a zatem przepis ten będzie miał zastosowanie w sytuacji opisanej w piśmie, gdyż jak wynika z niego, do usługi montażu zastosował Pan błędnie stawkę podatku VAT w wysokości 22% zamiast 7%.Podstawą opodatkowania w myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należną od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towaru lub świadczeniem usług.W sytuacji, gdy z umowy zawartej z odbiorcą usługi wynika, że kwota usługi określona była w wysokości brutto bez wyszczególnienia kwoty netto usługi, wysokości stosowanej stawki podatku oraz kwoty podatku należnego, uznać należy, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT według właściwej stawki winna być kwota brutto (jeśli nie ulega ona zmianie) wyliczona rachunkiem w stu, czyli w sposób przedstawiony w piśmie.

Jeśli natomiast w umowie wyszczególniono wartość netto usługi, określono wysokość stawki podatku VAT i kwotę podatku należnego, wówczas zdaniem tut. Urzędu prawidłowa stawka podatku VAT winna być zastosowana do kwoty netto usługi, a zatem ulegnie kwota zmianie wartość brutto usługi. W takiej jednak sytuacji korekcie faktury winien towarzyszyć zwrot różnicy w podatku na rzecz odbiorcy usługi.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 08/07/2012 01:19:03

Uznanie premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wraz z ich dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku VAT z wystawionej przez agenta faktury VAT potwierdzającej poniesienie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie zmiany numeracji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz umieszczania symbol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Żory czy warto zatrudnić księgową w firmie?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji. Może ją prowadzić samodzielnie lub przy pomocy profesjonalnej księgowej. Wybór nie jest łatwy i wiele zależy od możliwości finansowych osoby, prowadzącej działalność. Część...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydatki na remont kotła podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia?Dopuszczalność posiadania kopii faktur w formie elektronicznejMoment powstania prawa do odliczenia podatku VAT w związku z doręczeniem faktury VAT pełnomocnikowi (pełnomocnictwo bierneMożliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego do wyposażenia szpitalaAutentyczność pochodzenia faktur (EDI)
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.