Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ja prawidłowo wystawić faktury korygujące w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku od towarów i usług?

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poprawności wystawienia faktur korygujących w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku od towarów i usług.

Działając zgodnie z art. 14a § r541 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia:- zgodnie z zapisem § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970), fakturę korygującą wystawia się, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, a zatem przepis ten będzie miał zastosowanie w sytuacji opisanej w piśmie, gdyż jak wynika z niego, do usługi montażu zastosował Pan błędnie stawkę podatku VAT w wysokości 22% zamiast 7%.Podstawą opodatkowania w myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należną od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towaru lub świadczeniem usług.W sytuacji, gdy z umowy zawartej z odbiorcą usługi wynika, że kwota usługi określona była w wysokości brutto bez wyszczególnienia kwoty netto usługi, wysokości stosowanej stawki podatku oraz kwoty podatku należnego, uznać należy, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT według właściwej stawki winna być kwota brutto (jeśli nie ulega ona zmianie) wyliczona rachunkiem w stu, czyli w sposób przedstawiony w piśmie.

Jeśli natomiast w umowie wyszczególniono wartość netto usługi, określono wysokość stawki podatku VAT i kwotę podatku należnego, wówczas zdaniem tut. Urzędu prawidłowa stawka podatku VAT winna być zastosowana do kwoty netto usługi, a zatem ulegnie kwota zmianie wartość brutto usługi. W takiej jednak sytuacji korekcie faktury winien towarzyszyć zwrot różnicy w podatku na rzecz odbiorcy usługi.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 08/07/2012 01:19:03

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązki opodatkowania czynności związanych z zawieranymi umowami przeniesienia własności...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 90.0

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca jako odbiorca faktury wysłanej drogą mailową nie nabywa prawa do odliczenia p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu wydania przewłaszczonego towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy windykacja wierzytelności na zlecenie albo na własny rachunek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?Czy Podatnik miał prawo odliczyć 100% VAT-u od zakupionego samochodu wg faktury VAT wystawionej przez firmę leasingową zgodnie z umową?Czy będzie podlegać opodatkowaniu darowizna z tytułu nabycia praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur (faktur zaliczkowych)Czy kopie faktur VAT, dokumentujących dokonaną sprzedaż, muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.