Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług rekompensaty otrzymywane od dostawcy z tytułu sprzedaży produktów niewłaściwej jakości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2004 r. (wpływ: 4.10.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług rekompensaty otrzymywanej od dostawcy z tytułu sprzedaży produktów niewłaściwej jakości, uprzejmie wyjaśnia:

Zapłata za wyrządzone szkody lub poniesione straty jest w świetle regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) odszkodowaniem. Z przepisów art. 361 Kodeksu cywilnego wynika, iż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Naprawienie szkody winno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę określonej sumy pieniężnej.

Według stanu faktycznego opisanego w piśmie, na podstawie umowy zawartej z dostawcą odlewów, po przekroczeniu określonego w umowie wskaźnika wadliwości, dostawca wypłaca Spółce kwotę stanowiącą równowartość faktycznych kosztów ponoszonych na ich obróbkę - wady wykrywane są bowiem na różnych etapach cyklu produkcyjnego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Kontrahent żądający rekompensaty poniesionych kosztów (odszkodowania) nie wykonuje czynności wymienionej w przedmiocie opodatkowania określonym w przytoczonym art. 5 ust. 1 ustawy, nie jest zatem z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.Na podstawie art. 106 ust. 1 podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży.

Z uwagi na powyższe, czynności niepodlegające opodatkowaniu powinny być dokumentowane innymi niż faktury dowodami księgowymi.
Słowa kluczowe: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, odszkodowania, szkody, towar wybrakowany
Data aktualizacji: 07/01/2013 03:00:01

Czy nie popełni się błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.!4a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej...

Czy aby spełnione były warunki dla stosowania obniżonej stawki podatku, dostawa na rzecz r...

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana G., zawarte we wniosku z dn...

Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając za moment powstania przychodu dzień wystawienia fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zbiorczo zaewidencjonować sprzedaż usług dostępu do Internetu ( dla różnych użyt...

Ze złożonego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż Podatnik świadczy usługi dostępu do Internetu na rzecz zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Za abonament co miesiąc, w jednym dniu wystawia faktury VAT - dla osób...

Czy koniecznym jest osobne wyszczególnianie transportu na fakturze, czy można go uwzględni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z utrzymaniem sekcji sportowych na które środki pozyskuje ze sprzedaży reklamyOkreślenie momentu obniżenia podatku należnego na skutek wystawienia wewnętrznej faktury korygującejW jakim momencie spółka jest zobowiązana rozliczyć podatkowo poniesione koszty związane z prowadzoną działalnością developerską?Moment wystawienia faktury i otrzymania faktur w formie elektronicznejOdliczenie podatku VAT wynikającego z faktur za zakup samochodu oraz paliwa
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.