Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak prawidłowo powinna być udokumentowana sprzedaż kart drogowych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie transportu i spedycji zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz wewnątrzwspólnotowej, a także świadczy usługi agencji celnej. Ponadto Spółka podpisała porozumienie z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie w sprawie dystrybucji kart drogowych i na podstawie pisemnego zamówienia pobiera nieodpłatnie karty drogowe. Spółka pobiera opłaty w wysokości zgodnej z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r., odliczając od pobranej opłaty należną mu prowizję wynoszącą 7% pobranej opłaty, a pozostałą część przekazuje na rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Uzyskana prowizja traktowana jest jako należność brutto.

Powyższa sprzedaż jest dokumentowana przez Spółkę dowodem KP zawierającym kwotę za którą sprzedano winietę, natomiast na prowizję uzyskaną z miesięcznej sprzedaży wystawiana jest faktura wewnętrzna.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Szczegółowe dane jakie powinna zawierać faktura określone zostały w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarółw i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971).

W myśl §Â 15. ust. 1. w/w rozporządzenia w przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:

1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto;

2) kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru:

KP = (WB × SP)/(100 + SP)

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się według zasad określonych w § 12 ust. 6,

WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku,

SP - oznacza stawkę podatku;

3) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W świetle powołanych wyżej przepisów w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego dokumentowanie sprzedaży kart drogowych za pomocą dowodu KP zawierającego kwotę za którą została sprzedana winieta jest dopuszczalne. Natomiast na prowizję winna być wystawiona nie faktura wewnętrzna, gdyż prowizje nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, lecz faktura VAT o której mowa w art. 106 ust. 1 w/w ustawy. Faktura ta winna być wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w § 12 i § 15 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktura, opłata drogowa, winiety
Data aktualizacji: 04/01/2013 06:00:01

Rozliczenie faktury zakupu prenumeraty rocznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jedynie posiadanie potwierdzenia odbioru korekty faktury daje uprawnienie do skorygowania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Olecko 19-400 ul. Wojska Polskiego 7

Zasięg terytorialny miasta gminy Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki, Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap powiaty olecki, gołdapski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 84101013970010492221000000 VAT 34101013970010492222000000...

Czy bon z nadrukiem logo Spółki oraz zaproszeniem do odwiedzenia strony internetowej Spółk...

Na podstawie art. 14 a 4 w związku z art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do...

Prawo do skorygowania podatku należnego w grudniu 2008r. pomimo braku potwierdzenia odbior...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wątpliwości Podatnika budzi, czy do wysokości odsetek od wewnętrznego oprocentowania rachunków mają zastosowanie przepisy o cenach transferowychPrzeliczenie kwoty wyrażonej w walucie obcej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarówCzy Podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT od zakupu samochodu, który jest jego własnościąWnioskodawca ma wątpliwości, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach za zakup usług cateringowychW zakresie przechowywania kopii faktur VAT w formie elektronicznej, w sytuacji gdy oryginał wystawiany jest w formie papierowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.