Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaką stawkę podatku należy zastosować przy świadczeniu usługi dostępu do internetu za pośrednictwem łączy kablowych oraz radiowych?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r. - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim pismem z dnia 20.08.2004 r., nr US.06-VAT/443/439/04/M.T.

Pismem z dnia 19.07.2004 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca świadczy usługi dostępu do internetu za pośrednictwem łączy kablowych oraz radiowych. W opinii Podatnika w przypadku świadczenia usług dla - podmiotów innych niż osoby fizyczne właściwa jest stawka podatku w wysokości 22%, - fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej orazprowadzących działalność inną niż w zakresie dostępu szerokopasmowego sązwolnione z opodatkowania, - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresiedostępu szerokopasmowego właściwa jest stawka podatku w wysokości 22%,

Organ podatkowy poinformował, iż świadczenie usług dostęu do internetu na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu, osób prawnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej jest opodatkowane podstawową stawką podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej informuje następująco.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka prowadzi działalnośćgospodarczą polegającą na świadczeniu usług dostępu do Internetu, zarówno dlaużytkowników prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.W myśl art. 43 ust. 1 ustawy zwalnia się z opodatkowania usługi i towary wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 14 tego załącznika ustawa przewidywała zwolnienie dla usług na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy".

Istotne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie podatnika jest interpretacja pojęcia użytkownik indywidualny". Wykładnia językowa wskazuje, że użytkownikiem będzie osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Może to być każdy podmiot posiadający zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Ponadto podmiot korzystający ze zwolnienia z podatku VAT musi być użytkownikiem indywidualnym tej usługi, czyli powinien ją wykorzystywać wyłącznie na własne potrzeby. Ograniczenie zwolnienia do użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy należy rozumieć jako wyłączenie ze zwolnienia od podatku VAT podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostępu do internetu, przy czym tylko dostępu szerokopasmowego.

Wobec powyższego zwolnieniu - do 01.03.2005 r. - podlegały usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla wszelkich użytkowników indywidualnych, tj. osób fizycznych, prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które nabywają tę usługę na własne potrzeby. Podmiot nabywający tę usługę może prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą poza polegającą na świadczeniu dostępu szerokopasmowego do internetu. Regulacja ta utraciła moc obowiązującą z dniem z dniem 1 marca 2005 r. zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 8 i art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113).
Słowa kluczowe: internet, usługi informatyczne
Data aktualizacji: 07/01/2013 15:00:01

Czy słuszne zastosowano 22% stawkę VAT, refakturując koszt zawarcia polisy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Rzeszów 35-309 ul. Podwisłocze 42

Zasięg terytorialny miasta Dynów, część miasta na prawach powiatu - Rzeszów obejmująca część południową miasta gminy Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia, Tyczyn powiaty część rzeszowskiego województwo podkarpackie Konta bankowe CIT...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury dla sprzedaży robót budowl...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorygowania podatku VAT z faktur wystawionych w rok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie rachunków onlineCzy w związku z częściowym zwrotem kosztów przysługuje nam w całości odliczenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturze zakupu?Mozliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu medycznegoUrząd Skarbowy Lubin 59-300 ul. Marii Curie Skłodowskiej 94Moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usługi teleserwisingu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.