Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Jaki kurs należy stosować do przeliczania kwot księgując fakturę korygującą?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje sprzedaży sprzętu analityczno - pomiarowego i medycznego. Przy realizacji kontraktów udziela gwarancji na sprzedawane towary, które nabywa przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. W ramach usług gwarancyjnych wymienia części danego urządzenia, które sprowadza od dostawcy. Dostawca zgodnie z podpisanym kontraktem dostarcza wymieniane części w ramach gwarancji, bezpłatnie. Często zdarza się jednak, iż dostawcy chcąc sprawdzić zasadność zgłoszonej usterki wysyłają towar wraz z fakturą i dopiero po uznaniu gwarancji przesyłają faktury korygujące. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w takim przypadku winien mieć zastosowanie kurs z dnia wystawienia przez dostawcę faktury pierwotnej. W § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) uregulowano sposób przeliczania kwot w przypadkach wykazywania ich na fakturze w walucie obcej. Na jego podstawie kwoty wyrażone na fakturze w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. W/w przepisy stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub import usług. Biorąc pod uwagę, iż cytowane przepisy odwołują się do powstania obowiązku podatkowego czy czynności udokumentowanej fakturą, w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzić należy stanowisko, iż w przypadku korekt faktur zastosowanie winien mieć kurs waluty z dnia wystawienia faktury tzw. pierwotnej.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura vat, gwarancje, sprzedaż, unia europejska wspólnota europejska
Data aktualizacji: 27/06/2011 15:45:11

Dotyczy anulowania faktury VAT i skorygowania deklaracji VAT-7 o podatek należny wynikając...

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 01.09.2006 r. Spółka w dniu 15 lutego 2005 r. wystawiła fakturę VAT za usługi transportowe, które zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miały być wykonane w drugiej połowie...

Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega świadczenie usług - prowadzenie ksiąg rachunkowych...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku pani doręczonego do tut. Urzędu 13 grudnia 2005...

Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług odnośnie prow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposobu rozliczania otrzymywanych należności na usługę pocztową dotyczącymi sprzedaży za p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w związku ze zmianą formy prawnej uczelnia powinna zamknąć księgi rachunkowe, sporządzić sprawozdanie finansowe i złożyć zeznanie podatkowe?Czy sprzedający zobowiązany jest bez wezwania do korekty określonego symbolu PKWiU i w jaki sposób powinien tego dokonać?Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane ze środków dotacjiOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowaniaProgram do wystawiania faktur
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.