Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji personelu?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 28.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji (wyszukiwania) personelu, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Spółka została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy m.in. w zakresie pośrednictwa do pracy zagranicą obywateli polskich u pracodawców zagranicznych. W ramach łączącej Spółkę z kontrahentem umowy Spółka wykonuje na jego rzecz usługę polegającą na rekrutacji polskich lekarzy oraz lekarzy specjalistów dla pracodawcy zagranicznego, zgodnie z wymaganiami stawianymi w zgłoszeniu sporządzanym przez zleceniodawcę. Zdaniem Spółki jest ona zobowiązana do wystawiania faktur na podstawie art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535) oraz uwzględniając przepisy wykonawcze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

W myśl art. 106 w/w ustawy podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2).

Do wystawiania faktur mają odpowiednio zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971). Elementy faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży zostały określone w § 12 w/w rozporządzenia.

Ponadto w myśl §Â 30 ust. 1,2 i 4 przepisy § 12 i § 14-26 oraz § 29 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Faktury, o których mowa wyżej, powinny zawierać dane określone w § 12, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju.

Reasumując faktura dokumentująca usługę dostarczenia personelu powinna spełniać warunki wynikające z powyżej zacytowanych przepisów.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: agencja pośrednictwa pracy, faktura vat
Data aktualizacji: 31/03/2011 00:32:14

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych. Wystawianie faktur VAT dokumentujących premie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Śrem 63-100 ul. Wojska Polskiego 12

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty śremski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 08101014690006772221000000 VAT 55101014690006772222000000 PIT 05101014690006772223000000 budżetowe pozostałe 96101014690006772227000000 VAT-EU1 VAT-EU2...

Obowiązek wystawiania faktur VAT z tytułu świadczenia usług najmu nieruchomości na cele uż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Ostrów Mazowiecka 07-300 ul. Dubois 1

Zasięg terytorialny miasta Ostrów Mazowiecka gminy Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne powiaty ostrowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Jest uzasadnienia dla konieczności dokonania korekty przedmiotowych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej powypadkowy remont samochodu?Ujmowanie kwoty odsetek od udzielonych pożyczek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnionąPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Ś. Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK KCzy podatek VAT zawarty w fakturze wystawionej przez Gminę należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego?Czy Spółka powinna dokonać dopłaty podatku akcyzowego zgodnie z otrzymanymi fakturami korygującymi?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.