Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jakim dokumentem należy obciążyć kontrahenta za ponoszone w jego imieniu koszty wynajmu mieszkania dla oddelegowanego pracownika tego kontrahenta?

Z przedstawionego we wniosku oraz piśmie uzupełniającym stanu faktycznego wynika, że Podatnik wynajmuje na rzecz osoby fizycznej - oddelegowanego pracownika kontrahenta zagranicznego (jednostki dominującej) - mieszkanie i opłaca wszelkie związane z tym koszta. Pomiędzy Podatnikiem a kontrahentem zagranicznym (jednostką dominującą) została zawarta pisemna umowa na podstawie której kontrahent ten refunduje koszty tego wynajmu.

Podatnik pyta zaś jakim dokumentem należy obciążyć kontrahenta zagranicznego kosztami poniesionymi w jego imieniu a dotyczącymi czynszu i mediów. W ocenie Strony takie przekazanie kosztów, jako niebędące dochodem ze sprzedaży, należy dokumentować notą obciążeniową.

W ocenie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie można się zgodzić ze stanowiskiem Strony.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż zarówno samo zawarcie umowy jak i ponoszenie związanych z nią kosztów odbywa się na zlecenie i rachunek jednostki dominującej. W związku z powyższym należy uznać, iż niejako zachodzi czynność odprzedawania usług na rzecz kontrahenta zagranicznego (jednostki dominującej), bez doliczania marży.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów im usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie zaś art. 8 ust. 1 pod pojęciem świadczenia usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru. Spółka nabywając w imieniu kontrahenta zagranicznego (jednostki dominującej) usługi najmu i odprzedając je bez doliczania jakiejkolwiek marży faktycznie pośredniczy w świadczeniu usług na rzecz tego kontrahenta. W świetle powyższego należy uznać, iż Spółka świadczy usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, które podlegają opodatkowaniu. Stanowisko to znajduje potwierdzenie również w uregulowaniach art. 6 (4) VI Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17.05.1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej, w przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik nabył i wyświadczył te usługi. Cytowany zapis oznacza, iż w istniejącym stanie faktycznym Spółka pośredniczy w świadczeniu usług w dwóch etapach:

nabywając je we własnym imieniu,

świadcząc je na rzecz podmiotu, na którego rachunek zostały one nabyte.

W związku z powyższym, w opisanej sytuacji, zastosowanie ma z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r., na podstawie którego podatnicy mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. W omawianym przypadku faktura taka dokumentując drugi etap operacji jest podstawą do dokonania przez kontrahenta zapłaty a zatem jest jedynym właściwym narzędziem dokumentującym przeniesienie kosztów usługi nabytej na rachunek kontrahenta zagranicznego (jednostki dominującej).

Z uwagi na fakt, iż refakturowanie odbywa się na rzecz kontrahenta zagranicznego dokonując tej czynności należy uwzględnić przepisy o miejscu świadczenia usług zawarte w art. 27 ustawy.
Słowa kluczowe: refakturowanie
Data aktualizacji: 23/01/2013 18:00:01

Czy istnieje konieczność odprowadzenia podatku od towarów i usług od otrzymanejkwoty czyns...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CZY MOŻNA PRZYJAC, ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 1 art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Brak obowiązku umieszczania na wystawianych fakturach VAT oznaczenia "zpchr"

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:Spółka Akcyjna od 1997 r. posiada status zakładu pracy chronionej. Od tego czasu umieszczała na wszystkich fakturach skrót zpchr . Obecnie - Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 1 stycznia 2004...

Czy wartość początkowa środka trwałego wprowadzonego do firmy, ustalona na podstawie faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowe zakwalifikowanie udzielonego bonusu dla potrzeb podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży premiowej i daty z jaką powinna być wystawiona faktura dot. otrzymanej premiiE-faktura to przyszłośćPrzedmiotem pytania Podatnika jest czy podatnik, który wystawiał faktury z podatkiem VAT 22% może złożyć korekty do tych faktur i za jaki okresPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone kontrahentom premie pieniężnePrawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych korekt faktur do faktur wewnętrznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.