Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy należy wystawić korektę do faktury wewnętrznej?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, zawarte we wniosku z dnia 24.11.2006 r. /data wpływu do US 05.12.2006 r. / uzupełnionym pismem z 19.12.2006 r. /data wpływu 03.01.2007 r. za p r a w i d ł o w e .

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż jest Pan importerem i dystrybutorem win. W 2006 roku dokonał Pan nabycia wewnątrzwspólnotowego. W dniu 16.06.2006 r. dokonał Pan wpłaty zaliczki na poczet podatku akcyzowego, aby otrzymać banderole. Nabycie wewnatrzwspólnotowe planowane było na miesiąc lipiec, jednakże ze względu na bardzo duże upały zostało przesunięte na koniec sierpnia. Towar otrzymał Pan w dniu 25.08.2006 r. wraz z fakturą z dnia 07.07.2006 r. Zgodnie z datą wystawienia faktury w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2006 r. wykazał Pan wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Za podstawę opodatkowania podatkiem należnym uznano kwotę należności za towar powiększony o wpłaconą zaliczkę na podatek akcyzowy zapłacony w Polsce.

W dniu 01.09.2006 r. Urząd Celny dokonał kontroli towaru,. Podatek akcyzowy został zapłacony we wrześniu 2006 r. i nie wystawiono korekty do faktury wewnętrznej mimo wpłaty.

W związku z w/w stanem faktycznym sformułował Pan pytanie: 1.Czy należało wystawić korektę do faktury wewnętrznej?

Stoi Pan na stanowisku, iż powinna zostać wystawiona korekta do faktury wewnętrznej po dokonaniu wpłaty pozostałej kwoty podatku akcyzowego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: Zgodnie z brzmieniem art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze

Art. 31 ust. 1 i 2 w/w ustawy określa podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie z jego treścią podstawą opodatkowania wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1 obejmuje:- podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku- wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, za podstawę opodatkowania należy przyjąć wartość towaru, która wynika z faktury wystawionej przez dostawcę powiększone o podatek akcyzowy zapłacony w Polsce

Zatem dokonując wpłaty pozostałej kwoty podatku akcyzowego powinien Pan wystawić wewnętrzną fakturę korygującą podwyższając podstawę opodatkowania w stosunku do poprzedniej faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, korekta faktury, nabycie wewnątrzwspólnotowe
Data aktualizacji: 29/03/2012 14:56:57

Czy faktury powinny być wystawiane na Urząd Miasta i Gminy z NIP Urzędu, czy na Gminę z NI...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki dzień należy przyjąć za datę uzyskania przychodu należnego w przypadku refakturowania...

Pismem z dn. 24.03.2006 r. Przedsiębiorstwo Państwowe X zwróciło się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Z...

Czy dostawca towaru ma potraktować premie pieniężne jako rabat, wystawiając faktury korygu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 08 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Urząd Skarbowy Myszków 42-300 ul. Pułaskiego 68

Zasięg terytorialny miasta Myszków gminy Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Żarki powiaty myszkowski województwo śląskie Konta bankowe CIT 54101012120014982221000000 VAT 04101012120014982222000000 PIT 51101012120014982223000000 budżetowe pozostałe...

Moment rozliczania korekt związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowejDotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatację lokali spółdzielczych dla członków spółdzielniCzego najbardziej się boją w księgowości polscy przedsiębiorcy?Urząd Skarbowy Mysłowice 41-400 ul. Mickiewicza 4Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących wypłacane premie pieniężne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.