Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Kwestia zakwalifikowania jako koszt uzyskania przychodu faktury VAT za opakowania zwrotne

STAN FAKTYCZNYZ przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan sklep spożywczy, dokonuje zakupu piwa wraz z opakowaniami zwrotnymi. W miesiącu maju po raz pierwszy został Pan obciążony fakturą VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone dostawcyw okresie od 01.05.2004r. do 30.04.2006r. W tym stanie faktycznym wątpliwość Pana w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy następującej kwestii, tj. czy kwota netto stanowi koszt uzyskania przychodu?

STANOWISKO PODATNIKA"Moim zdaniem, mam prawo do zakwalifikowania w koszty uzyskania przychodu nie zwróconew terminie opakowania zwrotne za które zostałem obciążony fakturą VAT, część z tych opakowań ulega zniszczeniu w sklepie (butelki tłuką się, skrzynki pękają), a część z nich nie jest zwracana przez indywidualnych klientów".

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA Definicję kosztów uzyskania przychodów zawiera art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, tj. kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego wyżej przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:- pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,- nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust.1 ustawy, - został właściwie udokumentowany. Zatem, wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami. Są nimi koszty bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Istotnym zagadnieniem dla celów podatkowych jest prawidłowe dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku wynika, że prowadząc sklep spożywczy, dokonuje Pan zakupu piwa wraz z opakowaniami zwrotnymi. W miesiącu maju po raz pierwszy został Pan obciążony fakturą VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone dostawcy w okresie od 01.05.2004r. do 30.04.2006r. Ponadto, jak wynika z uzupełnienia wniosku, przedstawiajacego Pana stanowisko, część z tych opakowań ulega zniszczeniu w sklepie (butelki tłuką się, skrzynki pękają), a część z nich nie jest zwracana przez indywidualnych klientów.W przedmiotowej sprawie dla celów dowodowych posiadanie przez Pana, obciążającej faktury VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone dostawcy, jest niewystarczające, zdaniem tut. organu podatkowego, do uznania kwoty netto z tej faktury jako kosztu uzyskania przychodu. Aby uznać za koszty uzyskania przychodów kwotę netto z w/w faktury VAT w części dotyczącej opakowań zwrotnych zniszczonych, zdaniem tut. organu podatkowego, powinien Pan posiadać również protokoły szkód sporządzone przez Pana na powyższą okoliczność. Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz stan faktyczny, należy stwierdzić, że kwota netto z faktury VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone dostawcy w okresie od 01.05.2004r. do 30.04.2006r. będzie stanowić koszt uzyskania przychodu, w przypadku posiadania przez Pana również prokokołów szkód, sporządzanych przez Pana na okoliczność zniszczonychw sklepie opakowań. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko Pana w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe w części dotyczącej opakowań nie zwróconych przez indywidualnych klientów. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Słowa kluczowe: faktura vat, koszty uzyskania przychodów, opakowania zwrotne
Data aktualizacji: 07/07/2011 23:48:51

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za premię pieniężną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wymiana i archiwizacja e-faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przy wystawianiu na rzecz lidera konsorcjum faktur za ww. usługi szkoleniowe może zast...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Przesyłanie papierowych faktur do kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej w formie pli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W którym momencie powstanie przychód z tytułu wykonania ponadlimitowych usług medycznych, jeśli zapłata za nie następuje w natępnym roku podatkowym?Jakie są reguły dokonania korekty ze stawki 22% na stawkę 7% oraz ze stawki 7% na stawkę 22%?Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego w związku z realizacją projektuJak rozliczyć dochody uzyskane na rynku FOREX? /pochodne instrumenty finansoweOkreślenie czy słusznie został naliczony VAT w fakturach dokumentujących wypłacone odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o zarządzanie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.