Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik pyta czy przy rozliczaniu usługi z kontrahentem powinien naliczyć obowiązujący w Polsce podatek VAT w wysokości 22 %?

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.11.2005 r. (data wpływu 15.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy na rzecz niemieckiego kontrahenta usługi polegające na montażu urządzeń parkingowych w wybudowanym centrum handlowym w Atenach. W zakres przedmiotowych usług wchodzą następujące czynności: wizja lokalna urządzeń systemu parkingowego, podłączanie szlabanów, podłączanie kas automatycznych, rozłączenie i demontaż starego systemu parkingowego, montaż i podłączenie nowego sprzętu, podłączenie i uruchomienie systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych, podłączenie zasilania do budki parkingowej. Pytanie Podatnika brzmi: "czy przy rozliczaniu tej usługi z kontrahentem powinniśmy naliczyć obowiązujący w Polsce podatek VAT w wysokości 22 %?". Zdaniem Strony ww. usługa nie podlega opodatkowaniu i winna być rozliczona ze stroną niemiecką w kwocie netto.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega świadczenie usług na terytorium kraju. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Spółka świadczy na rzecz niemieckiego kontrahenta usługi polegające na montażu urządzeń parkingowych w centrum handlowym w Atenach. W przypadku zaś świadczenia usług związanych z nieruchomościami, a takimi usługami są ww. usługi, miejscem ich świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości, co wynika z art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy. W przedmiotowej sprawie miejscem świadczenia wykonywanych przez Wnioskodawcę usług jest Grecja. W konsekwencji ich świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

W myśl art. 106 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym przepis ust. 1 artykułu 106 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni w sytuacji, gdy miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w przypadku terytorium państwa trzeciego podatku o podobnym charakterze, świadczenie przedmiotowych usług winno być udokumentowane fakturą VAT. Zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ww. faktura powinna zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Z tych też względów postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, usługi związane z nieruchomościami, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 29/01/2013 00:00:01

Umieszczania kodu PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajową

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2005 r. (data...

Podatnik zapytuje w jaki sposób należy udokumentować oraz rozliczyć otrzymaną na poczet us...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.07.2005r. (data wpływu do tut...

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe to przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia ksiąg, który na podstawie umowy zawartej z podatnikiem świadczy usługi w tym zakresie...

Urząd Skarbowy Olecko 19-400 ul. Wojska Polskiego 7

Zasięg terytorialny miasta gminy Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki, Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap powiaty olecki, gołdapski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 84101013970010492221000000 VAT 34101013970010492222000000...

Z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób dokumentowania świadczenia usługCzy od darowizny na rzecz syna będę zobowiązany odprowadzić VAT, fakturą wewnętrzną od poniesionych nakładów?Czy faktura za opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy leasingu może zostać ujęta jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu?Dokumentowanie przez Wspólnotę Mieszkaniową pobieranych na rzecz jej członków zaliczek na poczet utrzymania części wspólnychCzy właściciel firmy jednoosobowej może wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż samochodu będącego przedmiotem współwłasności?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.