Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Prawidłowość fakturowania sprzedaży okien wraz z wykonywaną usługą montażu

Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi - uzyskaną przez Wnioskodawcę w dniu 19.01.2005 r. - usługi związane z instalacją (montażem) wytwarzanych przez producenta wyrobów dla budownictwa i prefabrykowanych budynków z tworzyw sztucznych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 25.23.90-00.00.

Nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie zawierają żadnych uregulowań dotyczących możliwości odrębnego fakturowania materiałów i wykonywanych usług w sytuacji gdy usługodawca do wykonania robót w obiekcie budownictwa mieszkaniowego (stawka 7%) zużył materiały budowlane wcześniej w tym celu zakupione lub wyprodukowane (stawka 22%)

Opodatkowanie usługi jako całości (wraz z materiałami) i zastosowanie jednej stawki VAT obowiązującej dla świadczonej usługi uwarunkowane jest zakresem prowadzonej działalności gospodarczej oraz przedmiotem umowy zawartej z klientem. Jeżeli uzgodniona w niej cena dotyczy całości wykonanej usługi bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.) to do całego zakresu robót należy stosować jednolitą stawkę podatku.

Stanowisko w analogicznej do opisywanej sprawie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 marca 2003 r. sygn. akt III S.A. 2029/01, w którym stwierdził, iż "W przypadku wykonania usługi z materiałów dostarczonych przez wykonawcę - obrót, stanowiący podstawę opodatkowania usługi - obejmuje także należności za wykorzystane materiały. Opodatkowanie następuje według stawki przewidzianej dla wykonanej usługi"

W związku z powyższym wykonując usługę związaną z budownictwem mieszkaniowym polegającą na montażu okien wraz z materiałem, wnioskodawca wystawiając fakturę na usługi budowlano-montażowe winien wpisać symbol PKWiU 25.23.90-00.00 oraz treść: okno PCV wraz z montażem - wówczas całość usługi wraz z materiałem opodatkowana będzie stawką 7%

Natomiast w sytuacji, gdy na fakturze wykazana zostanie w osobnych pozycjach: materiały budowlane oraz usługa montażowa, wówczas przedmiot dostawy wykazany na fakturze należy opodatkować według właściwych stawek podatkowych, tj.: materiały budowlane według stawki 22% i usługę montażową według stawki 7%.

Tut. organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia odpowiedzi. Zgodnie z art. 14 b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji, ma zastosowanie art. 14 c ww. ustawy.
Słowa kluczowe: faktura vat, fakturowanie, stawka preferencyjna podatku, stolarka okienna
Data aktualizacji: 14/04/2011 03:10:35

Refakturowanie na leasingobiorcę dodatkowych płatności związanych z leasingiem budynku

Działając na podstawie art. 14a 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 8 grudnia 2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15 grudnia 2005 r.)...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług organizacji s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości uznania za fakturę wykonywanych wyc...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 7.06.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a 4 w związku z...

Czy mój podpis musi widnieć na fakturze?

Według przepisów rozporządzających o fakturach wśród elementów jakie powinna zawierać faktura, nie wymieniony jest podpis sprzedawcy lub nabywcy. Wyjątek stanowią faktury VAT RR, czyli faktury wystawiane przez nabywców produktów rolnych i usług...

Wycena faktur dokumentujących import towarów

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kwestia zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy oraz sposobu dokumentowania sprzedażyOpodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnejWystawianie faktur korygujących do faktur wewnętrznychUrząd Skarbowy Biała Podlaska 21-500 ul. Prosta 19Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.