Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu motocykla

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, z zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 11.07.2006r. w zakresie podatku od towarów i usług tj: w zakresie ograniczenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu motocykla za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny:

W dniu11.07.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w niżej opisanym stanie faktycznym. Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Spółka dokonała zakupu motocykla marki VESPA GT 200 GRIGIO SMOKY, który będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Pytanie:

Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu motocykla?

Stanowisko wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy motocykl w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej jest innym, odrębnym środkiem transportu niż samochód. W świetle obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, ograniczenia wynikające z art. 86 ust. 3 nie mają zastosowania do zakupu motocykli.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Zgodnie art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000zł.

Przepis ust. 3 nie dotyczy:

1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do pojazdów :wielozadaniowych, van;2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą cześć przeznaczoną do przewozu ładunków;4. pojazdów samochodowych, które posiadając kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku Nr 9 do ustawy;6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokonanych wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lubb) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia pojazdu samochodowego, należy odnieść się do definicji określonej w art. 2 ustawy z 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908, ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 33 pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Natomiast pkt. 45 art. 2 stanowi, iż motocykl to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż motocykl jest pojazdem samochodowym, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony - ograniczenia zawarte w art. 86 ust. 3 ustawy mają zastosowanie w przypadku ich nabycia.
Słowa kluczowe: motocykl, obniżenie podatku należnego, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 03/02/2011 13:53:13

Wystawianie faktur dla Lidera konsorcjum dokumentujących czynności wykonywanych przez Part...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment wystawienia faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury VAT, w której nazwa kontrahenta podana jest...

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:(.) przyjmujemy niektóre faktury VAT bez użycia nazwy w cudzysłowie, ponieważ nie wszystkie firmy posiadają ww. znak interpunkcyjny na klawiaturze komputera. Pytanie podatnika jest następujące...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych różnic kursowych od środków pien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposobu archiwizacji faktur wystawionych w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka podatku dla kosztów przesyłki przy sprzedaży książek za pośrednictwem internetuUrząd Skarbowy Kolbuszowa 36-100 ul. Kościuszki 20Moment powstania obowiązku podatkowego i obowiązku wystawienia faktury z tytułu wydania towarów, będących przedmiotem umowy przewłaszczeniaOpodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłego sądowegoW zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawianych przez kontrahentów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.