Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dotyczy prawidłowości wystawianych faktur dotyczących świadczenia usług "organizacja imprezy okolicznosciowej"?

Pismem z dnia 22.03.2007 roku (uzupełniony w dniu 26.04.2007 roku) Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której głównym przedmiotem działalności są usługi gastronomiczne oferuje również organizację integracyjnych i okolicznościowych spotkań firmowych oraz szkoleń. Zorganizowanie imprezy dla firmy czy osób prywatnych składa się z wielu czynności: wykonanie wystroju wnętrza, zorganizowanie części artystycznej, transport uczestników oraz wykonanie usługi gastronomicznej. W przypadku organizacji szkoleń: udostępnienie sali, dostarczeniu urządzeń audiowizualnych oraz zapewnieniu serwisu gastronomicznego.

Pytanie Wnioskującego dotyczy:

Czy wystawiając za wykonane przez podatnika usługi zgodnie z zamówieniem, prawidłowym jest opis usługi jako organizacja imprezy okolicznościowej lub organizacja szkolenia oraz czy należy stosować do tak opisanej usługi stawkę 22% VAT, nie dokonując na fakturze rozbicia na poszczególne czynności, z których składa się wykonana usługa?Zdaniem Wnioskodawcy istotą usługi objętej fakturą VAT są usługi gastronomiczne i z tych względów odpowiednim jest opis organizacja imprezy okolicznościowej lub organizacja szkolenia oraz prawidłowo jest stosować do całej usługi stawkę 22% zgodnie z art. 41 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, bez potrzeby rozbijania na poszczególne składniki, z których składa się wykonana usługa.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art. 7 oraz art. 8 cytowanej ustawy, ustawodawca określił co należy rozumieć przez odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ustawy o VAT przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Stosownie do art. 41. ust.1 stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 129 ust.1 Strona może stosować stawkę 22% na fakturze VAT zgodnie z umową w stosunku do organizacji imprez okolicznościowych. Przy realizacji umów, które w swoim przedmiocie składają się z kompleksu czynności usługowych zmierzających do realizacji określonego w umowie dzieła brak jest podstaw do ich odrębnego traktowania z punktu widzenia podatku od towarów i usług. W złożonym Wniosku Strona wskazuje, iż usługa organizacji imprezy okolicznościowej składa się z szeregu czynności takich jak np. usługa gastronomiczna, wystrój wnętrza, zorganizowanie części artystycznej, transport uczestników, w takim przypadku powinna być stosowana stawka jednolita przyporządkowana do usługi zasadniczej. Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z powyższym stanowiskiem, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie zaznacza, iż ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż przedmiotem działalności Spółki są usługi gastronomiczne. Natomiast usługi dotyczące organizacji szkoleń nie mieszczą się w przedmiocie działalności Spółki. Wobec powyższego wystawianie faktur z wpisaną pozycją organizacja szkoleń jest niewłaściwe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie informuje że: - interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wpływu zapytania, - interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organ kontroli skarbowej-do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: stawki podatku, usługi gastronomiczne, usługi rozrywkowe
Data aktualizacji: 28/01/2013 12:00:01

Czy prawidłowe jest postępowanie przyjmujące za moment powstania przychodu podatkowego dat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury elektroniczne - proces wymiany danych w związku z wystawieniem e-faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zambrów 18-300 ul. Jantarowa 16

Zasięg terytorialny miasta Zambrów gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów powiaty zambrowski województwo podlaskie Konta bankowe CIT 93101010490005182221000000 VAT 43101010490005182222000000 PIT 90101010490005182223000000 budżetowe...

Dokumentowanie przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz jej członków opłat za media

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających wypłatę premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy skorygowanie błędu nazwy i adresu nabywcy towaru, na fakturze VAT, winno być dokonane za pomocą noty korygującej czy faktury korygującej?Urząd Skarbowy Wołomin 05-200 ul. Ogrodowa 4Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać fakturę dokumentującą świadczenie usług poza terytorium krajuCzy Spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT oraz dokumentu SAD wystawionych na osobę fizyczną?Prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach VAT dokumentujących wypłacane premie pieniężne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.