Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Regulamin serwisu Powrót »

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.efaktury.org.
 2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:
  1. Polityka Prywatności - opublikowana na stronie www.efaktury.org/polityka_prywatnosci;
  2. Polityka Cookies - opublikowana na stronie www.efaktury.org/polityka_cookies;
  3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - do pobrania ze strony www.fakturowo.pl/umowa-powierzenia/efaktury;
 3. Niniejszy Regulamin (oraz załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu), udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Definicje:
  1. Administrator - Efaktury.org, numer NIP: 7712255384, numer REGON: 592247822, ul. Heweliusza 11 lokal 811, 80-890 Gdańsk, fax: 58 782 48 60, email: pomoc@efaktury.org;
  2. Serwis - oznacza serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.efaktury.org, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
  3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu;
  5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dotycząca usług, które Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;
  6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem), tj. adresem email i hasłem ustalanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
  7. Abonament - wykupiony przez Użytkownika płatny i okresowy dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu.
§2. KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich warunki.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrona swoich danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych (przede wszystkim Użytkownik nie powinien podawać osobom trzecim swojego hasła). Należyta staranność Użytkownika przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa Konta tego Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest Urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari - z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje w/w przeglądarek), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Podstawową funkcjonalnością Serwisu jest usługa elektronicznego generowania dokumentów w formacie PDF, tj. wystawiania faktur na podstawie danych wpisanych na stronie Serwisu przez Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 6. Po wykupieniu odpowiedniego Abonamentu Użytkownik nie może przekraczać poniższych limitów ilościowych zapisywanych danych, jeżeli Użytkownik przekracza poniższe limity wówczas koszt Abonamentu ustalany jest w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. W celu ustalenia wysokości indywidualnego Abonamentu należy skontaktować się z Administratorem.
  1. Użytkownik może zapisać w bazie danych swojego konta maksymalnie 1000 dokumentów w okresie miesiąca kalendarzowego (liczy się data zapisania dokumentu w systemie, a nie data widniejąca na dokumencie).
  2. Użytkownik może zapisać w bazie danych swojego konta maksymalnie 2000 klientów.
  3. Użytkownik może zapisać w bazie danych swojego konta maksymalnie 2000 produktów.
 7. Rejestracja konta i korzystanie z naszego serwisu do niczego nie zobowiązuje. Jeśli ważność konta nie zostanie przedłużona w terminie to konto jest automatycznie usuwane i nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu. Użytkownik może w dowolnym okresie samodzielnie usunąć swoje konto (w zakładce "Konto") - również nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu.
 8. Korzystanie z serwisu bez rejestracji konta jest bezpłatne. Po dokonaniu rejestracji konta oferujemy 100 dni darmowego testowania naszego serwisu. W tym czasie można całkowicie za darmo i bez żadnych zobowiązań przetestować wszystkie dostępne funkcje (opis najważniejszych funkcji można znaleźć tutaj). Na 30 dni oraz na 5 dni przed upływem ważności konta do użytkownika wysyłana jest wiadomość przypominająca o zakończeniu okresu abonamentowego. Jeśli ważność konta nie zostanie przedłużona w terminie, wówczas nie ma możliwości wystawiania nowych dokumentów, można jedynie pobierać dokumenty już zapisane. Jeśli ważność konta nie zostanie przedłużona przez 10 lat to konto oraz wszystkie zapisane dokumenty są usuwane. Koszt przedłużenia ważności konta wynosi 70 PLN brutto za 365 dni.
 9. Aby wykupić abonament należy zalogować się na stronie "Abonament" (jeśli nie posiadamy konta w serwisie to należy je najpierw zarejestrować). Po zalogowaniu należy wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury, a następnie kliknąć przycisk "Przedłuż abonament". Po kliknięciu przycisku nastąpi przekierowanie na stronę umożliwiającą wybranie rodzaju płatności. Po wybraniu i dokonaniu płatności na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem. Wszystkie płatności dokonane w naszym serwisie przetwarzane są automatycznie przez system Cashbill.pl. Do każdej transakcji przypisany jest inny numer konta oraz inny tytuł płatności, dlatego dokonanie płatności jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE poprzez kliknięcie przycisku "Przedłuż abonament" znajdującego się w zakładce "Konto" (wszelkie inne sposoby dokonania płatności są nieskuteczne).
 10. W przypadku braku aktywacji usługi prosimy sprawdzić czy opłata została pobrana z Państwa konta bankowego. Jeśli kwota nie została pobrana to oznacza, że płatność nie została dokonana poprawnie. W takim przypadku należy dokonać ponownej aktywacji. Jeśli jednak opłata za aktywację została pobrana z Państwa konta, a usługa nie została aktywowana to prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.
 11. Gwarantujemy 100% zadowolenia naszych użytkowników lub pełen zwrot poniesionych kosztów. Jeśli po zakupie usługi (abonamentu) okaże się, że nie spełnia ona Państwa oczekiwań to oferujemy zwrot zapłaconej kwoty. W tym celu należy w ciągu 14 dni od daty dokonania płatności poinformować nas o tym poprzez formularz kontaktowy. W ciągu 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, kwota zostanie zwrócona, a konto w serwisie zostanie usunięte.
 12. W ciągu 24 godzin od momentu odnotowania wpłaty za usługę, faktura VAT zostanie przesłana pocztą elektroniczną na podany adres email. Na życzenie użytkownika faktura może być również wysłana w formie papierowej drogą pocztową, koszt wysłania faktury drogą pocztową to 10 PLN brutto. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy; podstawą prawną do wystawiania takich faktur jest § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798). Odbiorca faktury oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT oraz akceptuję przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
 13. Płatności dokonywane w naszym serwisie są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Cashbill.pl. Cashbill.pl to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Cashbill.pl jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.
 14. W przypadku gdy użytkownik samodzielnie usunie swoje konto w serwisie, może skontaktować się z administracją serwisu z zapytaniem o możliwość przywrócenia usuniętego konta. Jeśli przywrócenie konta będzie technicznie możliwe, wówczas konto zostanie przywrócone po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej w wysokości 150 PLN brutto. Z powodów technicznych przywrócone konto może zawierać dane na dzień poprzedzający dzień usunięcia konta.
 15. Serwis archiwizuje/przechowuje wszystkie dokumenty użytkownika wygenerowane w ciągu ostatnich 10 lat, dokumenty starsze są automatycznie usuwane.
 16. Opinię może zamieścić każdy zarejestrowany użytkownik, który posiada płatne konto w serwisie. Dozwolone jest zamieszczanie wyłącznie opinii na temat serwisu. Opinie opisujące problemy w działaniu serwisu lub prośby o dodanie nowych funkcji, które nie zostały zgłoszone wcześniej poprzez formularz kontaktowy do administracji serwisu są nieobiektywne i BĘDĄ USUWANE. Treść opinii nie może być skopiowana z innej opinii oraz zawierać błędów ortograficznych. Opinię można zamieścić tylko raz, przed dodaniem opinii należy dokładnie sprawdzić wpisaną treść, ponieważ nie ma możliwości późniejszej edycji lub usunięcia. Po zamieszczeniu opinii, abonament dla konta z którego zamieszczono opinię zostanie przedłużony o 30 dni. Użytkownicy, którzy napiszą najbardziej twórczą i unikalną opinię otrzymają 30 dni dodatkowego abonamentu, opinia będzie odznaczała się również innym kolorem od pozostałych opinii na liście.
§3. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika lub w przypadku skorzystanie z usług oferowanych przez Serwis.
 2. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje Konto w Serwisie za pomocą odpowiedniego przycisku - nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu, jednak również opłaty Abonamentowe uiszczone przez Użytkownika na rzecz Administratora przed usunięciem Konta nie są zwracane, ponieważ Umowa o świadczenie usług w zakresie Abonamentu nie może zostać wypowiedziana. Z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika wszystkie dane Użytkownika zostają nieodwracalnie usunięte, a Umowa zostaje uznana za rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usług w przypadku zawarcia Umowy z Administratorem następuje przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Użytkownik, będący konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) traci prawo odstąpienia od umowy, przy czym Administrator informuje uprzednio Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od Umowy, na co Użytkownik w sposób wyraźny wyraża zgodę. Uprawnienie Użytkownika nie będącego konsumentem do odstąpienia od Umowy zawartej z Administratorem zostaje całkowicie wyłączone.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika nie będącego konsumentem, który swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania naruszeń, co jest równoznaczne z usunięciem jego Konta, oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 5. Użytkownik, będący konsumentem, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
  1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu;
  2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
  3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  4. działa na szkodę Administratora;
  5. podał nieprawdziwe dane;
  6. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Administratora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła;
  7. wyraził sprzeciw na podpowierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2), o którym mowa w Umowie Powierzenia;
  8. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach;
  9. W powyższych przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Administratora ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Administratora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Administrator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.

§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator Serwisu oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych, a także podczas korzystania z usług Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że obowiązek takiego udostępnienia wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług świadczonych przez Serwis.
 7. Użytkownik jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych podawanych w Serwisie w celu realizacji Usługi.
 8. Użytkownik jako administrator danych osobowych, powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usług świadczonych przez Serwis na zasadach określonych w odrębnej Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Serwisu dostępnej na stronie www.efaktury.org/polityka_prywatnosci, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
§5. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Administratora lub osób posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec podmiotu/osoby dopuszczającej się takiego działania.
§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających normy obyczajowe, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Serwisu dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Serwisu i danych w nim zawartych.
§7. REKLAMACJE
 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Efaktury.org, numer NIP: 7712255384, numer REGON: 592247822, ul. Heweliusza 11 lokal 811, 80-890 Gdańsk, fax: 58 782 48 60, email: pomoc@efaktury.org.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, adres poczty elektronicznej Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do prawidłowo złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy to reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie przez Administratora, nie mają na celu naruszać praw Użytkowników, nabytych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Administratora z Użytkownikiem niebędącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce Poznań 60-823 ul. Słowackiego 22Dotyczy: stawki ryczałtu przy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego www. allegro. plCzy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ujęcie ww. faktury w ewidencji nabycia towarów i usług VAT?Czy osoba fizyczna musi podawać na fakturach swoje imię i nazwisko czy wystarczy nazwa, adres oraz NIP?W zakresie wymogu posiadania potwierdzenia faktury korygującej sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.