Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Sposób potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.08.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wystawia faktury korygujące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawca jest obowiązany do posiadania potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. W związku z faktem, iż często uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przysparza wiele problemów, a także w celu ujednolicenia stosowanej zasady potwierdzania odbioru faktur korygujących, Spółka zamierza stosować metodę polegającą na wysyłaniu kontrahentowi oryginału faktury korygującej pocztą wraz z drukiem zwrotnego potwierdzenia odbioru. Na druku zwrotnego potwierdzenia odbioru wpisane będą numery przesyłanych faktur. Otrzymanie przez Spółkę z Urzędu Poczty dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki zawierającej fakturę korygującą wraz z datą odbioru stanowi, zdaniem Spółki, wystarczający dowód dostarczenia faktury korygującej kontrahentowi. Data wpisana na pocztowym potwierdzeniu odbioru, podpisanym przez adresata przesyłki upoważnia Spółkę do dokonania korekt deklaracji VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Stosownie do § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798), sprzedawca jest obowiązany do posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali. Cytowane wyżej rozporządzenie nie określa, w jaki sposób potwierdzenie odbioru faktury korygującej powinno być dokonane. W związku z powyższym metodę stosowaną przez Spółkę należy uznać za prawidłową.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów.Zgodnie z art. 14b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5zł oraz po 0,50zł od każdego załącznika (ustawa z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm./).
Słowa kluczowe: faktura korygująca, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 01/03/2011 14:52:30

W zakresie odliczenia podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usługi factoringu i prawo do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia usługi wybudowania stoisk targowych

W odpowiedzi na wezwanie Pana A. J. z dnia 24 maja 2009r. (data wpływu 28 maja 2009r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 08 maja 2009r. znak IPPP2 443-308 09-2 AS...

Dokumentowanie i zapłata podatku należnego od aportu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku na roboty budowlane dotyczące internatu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z zakupem sprzętu rehabilitacyjnegoCzy opłata pobierana za specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?Możliwość odliczenia podatku VAT wynikających z faktur oraz dokumentów celnychCzy komisant uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komitenta w miesiącu jej otrzymania lub następnym?Dokumentowanie i opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.