Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Traktowanie odsprzedaży (refakturowania) mediów w podatku dochodowym od osób prawnych

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych na własny rachunek. Oprócz czynszu i opłaty eksploatacyjnej Spółka fakturuje również niektóre media, takie jak: energia elektryczna, energia cieplna, telefony itp. Spółka nie jest bezpośrednim dostawca mediów, a jedynie refakturuje koszty eksploatacji na najemców (dzierżawców). Podstawą do refakturowania pow. mediów są faktury wystawione przez bezpośrednich dostawców oraz umowy najmu zawarte z najemcami. Zdaniem podatnika, refakturowanie mediów (odsprzedaż mediów) należy traktować nie jako dostawę mediów lecz jako świadczenie (sprzedaż) usług.

Obowiązujący od dnia 01.01.2004r przepis art. 12 ust.3d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) znajduje zastosowanie do przedsiębiorców, którzy dokonują rozliczeń z tytułu:1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,2) świadczenia usług telekomunikacyjnych , radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłaconych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych,3) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów.

Spółka nie wykonuje w/w usług a jedynie z nich korzysta z racji posiadanych nieruchomości, które z kolei wynajmuje na podstawie zawartej umowy. Artykuł 12 ust. 3d ustawy nie ma w tym przypadku zastosowania, ponieważ dotyczy podatników, którzy świadczą wymienione w tym przepisie usługi, natomiast Spółka nie jest bezpośrednim dostawcą, a jedynie obciąża najemców (dzierżawców)kosztami, które sama ponosi. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu potwierdza stanowisko Spółki.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
Słowa kluczowe: media, refakturowanie
Data aktualizacji: 16/09/2011 22:23:43

Czy Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczanie podatku VAT z faktur otrzymanych od sponsora za ufundowane nagrody

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z...

Strata w podatku dochodowym CIT

Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się: 1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;...

Refakturowanie usług przewozów taksówkowych

DECYZJA Na podstawie art. 14b 5 pkt. 1 w związku z art. 233 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez Stowarzyszenie Przewoźników .... TAXI na...

Czy jedynym aktem prawnym regulującym termin wystawienia faktury jest ustawa o podatku doc...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy świadczone przez Spółkę usługi, są na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy o VAT, opodatkowane w państwie nabywcy usługiDrugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-822 ul. Wojska Polskiego 20BTermin ujmowania faktur korygujących podwyższających i obniżających podatek należnyCzy mój podpis musi widnieć na fakturze?Urząd Skarbowy Janów Lubelski 23-300 ul. Wojska Polskiego 32
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.