Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób powinno być dokumentowane otrzymanie rabatu retrospektywnego?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2008 r. (data wpływu 04.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji otrzymanego rabatu retrospektywnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji otrzymanego rabatu retrospektywnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podstawowym przedmiotem działalności jest handel hurtowy nabiałem.

Aby prowadzić działalność w tym zakresie zostały zawarte umowy handlowe z dostawcami towarów, które uzależniają warunki handlowe współpracy.

Warunki określają otrzymanie dodatkowych rabatów pod nazwą retrospektywne warunki handlowe, opusty, które są udzielane za terminowe płatności, stabilność odbiorów, za osiągnięty obrót, za wykonanie minimalnego planu sprzedaży, za wykonanie planu sprzedaży na wybrany produkt, za promocję produktu w sieciach.

Rabaty retrospektywne naliczane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i nie są związane z żadną konkretną dostawą tylko są sumą wszystkich dostaw w okresie.

Dostawca towaru sam określa wysokość planu sprzedaży, od której uzależnione są rabaty retrospektywne, opusty i wystawia informację księgową na podstawie której powinno wystawić się dokument rozliczeniowy.

Dotychczas w wyżej opisanej sytuacji wystawiana była faktura VAT.

W związku ze zmianą art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług kontrahenci Wnioskodawcy oczekują wystawienia noty księgowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób powinno być dokumentowane otrzymanie rabatu retrospektywnego.

Zdaniem Wnioskodawcy dowodem właściwym do udokumentowania transakcji otrzymania rabatu retrospektywnego, opustu od kontrahenta w przypadku opisanym w stanie faktycznym będzie nota księgowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przywołany przez Wnioskodawcę przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, obowiązujący od dnia 01.01.2008 r., zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, nie znajduje w przedstawionym stanie faktycznym zastosowania, gdyż opodatkowanie świadczonej usługi następuje zgodnie z art. 5 ustawy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wypłacane rabaty retrospektywne są w rozumieniu przepisów ustawy zapłatą za odpłatne świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, należy stwierdzić, iż winny być udokumentowane fakturą.

Reasumując, w przedmiotowej sytuacji wypłacenie rabatu retrospektywnego winno być udokumentowane poprzez wystawienie faktury przez świadczącego usługę na rzecz nabywcy usług wypłacającego to wynagrodzenie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dokumentacja, faktura VAT, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 02/01/2013 18:00:01

Autentyczność pochodzenia faktur (EDI)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. sposobu potwierdzenia odbioru faktur korygujących

Na podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Jak należy księgować należność za czynsz zajętą przez komornika w wypadku odmowy wystawien...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie udzielenia...

Prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur podwykonawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowo zostało określone miejsce świadczenia przedmiotowych usług oraz czy prawidł...

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005r. a zmniejszających wartość zakupionych towarów w 2004rGotowość dostaw gazu wynikająca z klauzuli take or pay (bierz lub płać) podlega opodatkowaniu VAT i wymaga udokumentowania fakturami VATZasadność wystawienia Dzierżawcy faktury VAT na podatek od nieruchomości z zastosowaniem 22% stawki VATPrawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących wypłacane premie pieniężneMiejsce świadczenia usługi transportowej na trasie Chiny-Hamburg i Hamburg - siedziba firmy w kraju
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.