Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zapytanie dotyczy jaki rodzaj ksiąg ma prowadzić przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

We wniosku zwrócono się z zapytaniem jaki rodzaj ksiąg w 2005 r. ma prowadzić przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) określa m. innymi prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy).Na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego udostępniającego publicznie sieci telekomunikacyjne lub świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne na mocy art. 55 ust.1 tej ustawy nałożony został obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, poddawania ich badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu bez względu na wielkość zatrudnienia, wysokość przychodów oraz sumę aktywów bilansu, a także formę organizacyjną tego przedsiębiorcy.Ustęp 2 art. 55 stwierdza, że do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.W świetle powyższych przepisów jeżeli przedsiębiorca jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym i spełnia warunki określone w ustawie Prawo telekomunikacyjne na mocy tej ustawy jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: księgi rachunkowe, przedsiębiorcy, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 15/10/2013 03:00:01

Czy można w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego w...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu...

Czy podatek naliczony z faktur VAT RR niezapłaconych w terminie stanowi koszt uzyskania pr...

Strona złożyła w dniu 03.02.2005 roku wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. W opisanym stanie faktycznym strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku...

Czy Urząd Gminy może wystawić fakturę VAT dokumentującą opłatę przyłączeniową do sieci wod...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 17.06.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu za pośrednictwem Izby...

Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości na podstawie faktur V...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury elektroniczne - proces wymiany danych w związku z wystawieniem e-faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
CIT - w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do kwot otrzymanych w ramach projektu badawczegoUrząd Skarbowy Bartoszyce 11-200 ul. Bohaterów Warszawy 5Czy koszty prowadzenia rachunku bankowego stanowią koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektuZastosowanie § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.