Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zasady odliczania podatku z faktur zakupu paliwa wykorzystanego do napędu samochodów ciężarowych po 22.08.2005 r

Podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy Opel Combo 1.4. Zdaniem podatnika samochód spełnia kryteria określone w art. 86 ust. 4 pkt ustawy o podatku VAT i przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur zakupu paliwa. Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych , oleju napędowego oraz gazu , wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych , których mowa w art. 86 ust. 3. Oznacza to, że jeśli samochód lub inny pojazd samochodowy spełnia warunki określone w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy tj. posiada dopuszczalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony - to przysługuje prawo do odliczenia podatku od zakupionego paliwa wykorzystywanego do jego napędu. Natomiast w przypadku samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony odliczenia w tym zakresie nie stosuje się. Powyższe ograniczenie w odliczaniu podatku nie dotyczy wszystkich pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony . Zakres przedmiotowy samochodów i pojazdów , które są objęte regulacją art. 86 ust. 3 ustawy, jest określony również przez ust. 4 tego artykułu. Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy przepis ust. 3 nie dotyczy : 1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianką lub trwała przegrodą , klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju : wielozadaniowy, van, 2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianką lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków , mierzoną po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu ; dla obliczenia proporcji o której mowa w zadaniu poprzednim , długość pojazdu stanowi odległośćpomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków , mierzoną w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków 3) pojazdów samochodowych , które maja otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków , 4) pojazdów samochodowych , które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu 5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy 6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie 7) przypadków , gdy przedmiotem działalności podatnika jest : a) odprzedaż tych samochodów ( pojazdów ) lub b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów ( pojazdów ) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze , i samochody ( pojazdy ) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Z treści art. 86 ust. 4 wynika więc , że przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy, a więc nie obejmuje pewnych kategorii pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony . Tym samym zakaz odliczania podatku od paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie odnosi się do paliwa wykorzystywanego do pojazdów , których ten przepis nie dotyczy. Oznacza to , że podatnikowi , który wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód o masie całkowitej niższej niż 3,5 tony , spełniający wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy, przysługuje prawo do odliczenia podatku od paliwa . Przy czym zaznacza się , że spełnienie kryteriów dla samochodów wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy , winno być stwierdzone - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - na podstawie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu , zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, samochód ciężarowy
Data aktualizacji: 25/02/2011 09:53:45

Kiedy powstaje przychód z tytułu zawartej umowy dzierżawy z której wierzytelność została p...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko., przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2007...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zaku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod drogę Wnioskodawca musi wystawić fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasadność wystawienia faktur na zwrot kosztów oraz naliczone odsetki w związku z nietermin...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Brzesko 32-800 ul. Królowej Jadwigi 16

Zasięg terytorialny miasta gminy Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa powiaty brzeski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 18101012700029742221000000 VAT 65101012700029742222000000 PIT 15101012700029742223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć wydatki poniesione na przedmiotową usługę kompleksową do kosztów uzyskania przychodów ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego dla wszystkich usług i towarów nabywanych w związku ze świadczeniem usług faktoringuCzy podatnik ma prawo do wpisania w koszty uzyskania przychodu wartości brutto niezapłaconych faktur w kwocie 29.108, 63 zł ?Czy należy korygować podatek naliczony odliczony z faktur dokumentujących raty leasingowe?Czy kopie faktur VAT, dokumentujących dokonaną sprzedaż, muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.