Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zwolnienie od podatku od towarów i usług refakturowanych kosztów wysyłki dokonanej na rzecz kontrahenta za pośrednictwem Poczty Polskiej

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonuje m. in. sprzedaży towarów w formie wysyłkowej i z tego tytułu obciąża klienta kosztami przesyłki pocztowej. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wątpliwości podatnika budzi sposób ewidencjonowania pobieranej należności za wysyłkę biorąc pod uwagę fakt, iż dokonywana sprzedaż ewidencjonowana jest za pośrednictwem kasy rejestrującej.Zdaniem podatnika, przy obciążaniu klienta kosztami wysyłki należy stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług. Na paragonie fiskalnym osobną pozycję stanowią koszty wysyłki wyrażone w tej samej wysokości jak kwota pobierana przez Pocztę Polską.Stanowisko tutejszego organu:zgodnie z art.43 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późniejszymi zmianami), zwalnia się od podatku od towarów i usług świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 4. W załączniku tym, w poz. 2, wymieniono, oznaczone symbolem PKWiU 64.11, usługi świadczone przez pocztę państwową. Nie będący podmiotem wymienionym w załączniku 4 poz. 2 podatnik odprzedając usługę pocztową jest zatem obowiązany opodatkować ją z zastosowaniem stawki podatku 22 %, zgodnie z art. 41, ust.1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik może także wliczyć koszt zakupu usługi pocztowej do podstawy opodatkowania sprzedawanego towaru, a wówczas usługa ta będzie, w rzeczywistości, opodatkowana stawką właściwą dla sprzedawanego towaru. A zatem w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów i usług za pośrednictwem poczty państwowej na dokumencie sprzedaży koszty wysyłki nie będą stanowiły pozycji zwolnionej od podatku od towarów i usług, lecz będą opodatkowane podatkiem według odpowiedniej, właściwej dla usługi lub towaru stawki. Wobec powyższego, stanowisko podatnika zawarte we wniosku jest nieprawidłowe albowiem zwolnienie o którym mowa wyżej jest zwolnieniem podmiotowo- przedmiotowym i obejmuje tylko usługi świadczone przez pocztę państwową, czyli w przypadku Polski - "Pocztę Polską". Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: koszt przesyłki, refakturowanie, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 20/01/2013 21:00:01

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz składania w...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że:stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku...

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra 65-950 ul. Dr Pieniężnego 24

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo lubuskie Konta bankowe CIT 38101017040059592221000000 VAT 85101017040059592222000000 PIT 35101017040059592223000000 budżetowe pozostałe 29101017040059592227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Urząd Skarbowy Piaseczno 05-500 ul. Czajewicza 2/4

Zasięg terytorialny miasta gminy Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn powiaty piaseczyński województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 40101010100161862221000000 VAT 87101010100161862222000000 PIT...

Prawnik i księgowy w jednym miejscu?

Przedsiębiorcy zawsze szukają oszczędności. Optymalne prowadzenie firmy wymaga od nich nie lada wysiłku intelektualnego. Marnotrawienie środków, czasu oraz zasobów może bowiem stać się przyczyną klęski danego przedsiębiorstwa. Na szczęście z pomocą...

Jaką wystawić fakturę przy sprzedaży ciągnika zakupionego na fakturę VAT-MARŻA?

W dniu 28.02.2005r. Paweł ......, prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ............, wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy dokonać obniżenia podatku należnego o podatek zawarty w fakturze RR?Rozliczenie kwot wynikających z wystawionych faktur VAT korygującychCzy dla udokumentowania otrzymanych dopłat do wody i ścieków należy wystawić dla Urzędu Gminy fakturę VAT?Czy sprzedaż usług najmu pomieszczeń dla mieszkańców osiedla jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?Czy podatnik może rozliczyć fakturę korygującą wystawioną w konsekwencji zmiany stawki podatku VAT w miesiącu jej wystawienia?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.