Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur za użytkowanie samochodu osobowego ?

W związku z art. 86 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skorzystania z prawa odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za czynsz za użytkowanie samochody osobowego, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku jest prawidłowe .

Do tut. Urzędu Skarbowego wpłynęło zapytanie dotyczące, skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za czynsz za użytkowanie samochodu osobowego. Z przedstawionego zapytania wynika, że jednostka zawarła w 2003r na czas nieokreślony umowę najmu samochodu osobowego. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz.U. Nr 11 poz.50 ze zm.), nie pozwalała na odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach za czynsz z tytułu użytkowania samochodu osobowego.

Po przeanalizowaniu powyższego zapytania organ podatkowy stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia samochodu osobowego oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określono według wzoru, prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonego w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towaru, dla której podatnikiem jest ich nabywca- nie więcej jednak niż 5000 zł.

Zgodnie z art.86 ust.7 w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5000zł. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że podatnik z dniem 1 maja 2004r. nabył prawo do obniżenia podatku należnego o 50% podatku naliczonego od rat czynszu za wynajem samochodu osobowego, jednak nie więcej niż 5000, - zł. w całym okresie wynajmu. Należy podkreślić, że od miesiąca maja 2004r. podatnik nabył prawo do obniżenia. Nie ma zatem obowiązku obniżenia podatku należnego.Nie ma przeszkód prawnych aby z prawa do obniżenia podatku należnego, podatnik skorzystał w tym przypadku w okresie późniejszym.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 13/09/2013 17:59:16

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących bieżącej eksploatacji...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie i opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak opodatkowania wykonywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących udzielone bonusy z tytułu rezygna...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura dokumentująca 100 % zaliczkę stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo D F 299 5475 2004 z dnia 08.09.2004 r. wyjaśnia. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak należy dokumentować czynności wydania towarów na podstawie umowy komisu?Obowiązek przyjęcia duplikatów faktur VAT oraz korekt do tych dokumentówOkreślenie stawki podatku VAT, z jaką powinna być wystawiona faktura dot. sprzedaży samochoduCzy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT refakturowanie kosztów eksploatacji budynków Wspólnoty Mieszkaniowej dokonywanej przez jej administratoraPrawo do wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż produktów przedsiębiorstwa po jego wniesieniu aportem do spółki kapitałowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.