Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur za użytkowanie samochodu osobowego ?

W związku z art. 86 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skorzystania z prawa odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za czynsz za użytkowanie samochody osobowego, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku jest prawidłowe .

Do tut. Urzędu Skarbowego wpłynęło zapytanie dotyczące, skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za czynsz za użytkowanie samochodu osobowego. Z przedstawionego zapytania wynika, że jednostka zawarła w 2003r na czas nieokreślony umowę najmu samochodu osobowego. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz.U. Nr 11 poz.50 ze zm.), nie pozwalała na odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach za czynsz z tytułu użytkowania samochodu osobowego.

Po przeanalizowaniu powyższego zapytania organ podatkowy stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia samochodu osobowego oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określono według wzoru, prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonego w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towaru, dla której podatnikiem jest ich nabywca- nie więcej jednak niż 5000 zł.

Zgodnie z art.86 ust.7 w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5000zł. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że podatnik z dniem 1 maja 2004r. nabył prawo do obniżenia podatku należnego o 50% podatku naliczonego od rat czynszu za wynajem samochodu osobowego, jednak nie więcej niż 5000, - zł. w całym okresie wynajmu. Należy podkreślić, że od miesiąca maja 2004r. podatnik nabył prawo do obniżenia. Nie ma zatem obowiązku obniżenia podatku należnego.Nie ma przeszkód prawnych aby z prawa do obniżenia podatku należnego, podatnik skorzystał w tym przypadku w okresie późniejszym.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 13/09/2013 17:59:16

Czy faktury zaliczkowe wystawione w grudniu i na przełomie roku podlegają zaliczeniu do pr...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku DZ.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19 stycznia 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Czy stosowany system dokumentowania otrzymanych przedpłat jest poprawny?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka na...

Czy premia finansowa powinna być rozliczana fakturą VAT i naliczony podatek VAT?Czy premia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawioną kontrahentowi refakturę kosztów powinno się traktować jako przychód podatko...

Na podstawie art. 14 a 4, art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie...

Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald Poznań 60-179 ul. M. Smoluchowskiego 1

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwą Grunwald gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 72101014690037082221000000 VAT 22101014690037082222000000 PIT 69101014690037082223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy z dniem 1 stycznia 2009r. ma obowiązek prowadzić pełną księgowość (jeśli tak to na jakiej podstawie)?W złożonym wniosku podatnik pyta o konieczność wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej do elektronicznych faktur pierwotnychNie ma obowiązku oznaczania faktur i faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej wyrazami ORYGINAŁ oraz KOPIADrugi Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Targowa 1Opodatkowanie prwemii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.