Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przedstawiony we wniosku sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej jest prawidłowy?

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku z dnia 06.02.2006r. uzupełnionym w dniu 28.04.2006r.:

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z szeroko rozwiniętym marketingiem i akcją promocyjną firma wprowadziła dla klientów dokonujących zakupów powyżej kwoty 700, 00zł upust w cenie - w postaci innego towaru w sprzedaży promocyjnej. Następuje tutaj "transakcja wiązana". Przy nabyciu towarów sprzedawanych w ramach transakcji promocyjnej tzn. łączonej z inną sprzedażą powyżej kwoty 700, 00zł, firma odliczała podatek naliczony z uwagi na to, iż cała sprzedaż promocyjna jest opodatkowana. Towary sprzedawane w ramach transakcji promocyjnej to towary pełnowartościowe, które firma zakupuje w hurtowniach. Towary promocyjne są wydawane klientom razem z towarem podstawowym zakupionym przez danego klienta. Towary te dostarczane są bezpłatnie na adres wskazany przez klienta. Rozliczenie towaru na fakturze przedstawia się następująco:

-towar podstawowy (zakupiony przez klienta) jest o obniżonej wartości,

-towar promocyjny - jest o wartości opustu ze sprzedaży towaru podstawowego np.:

Klient zakupuje w firmie jako towar podstawowy pralkę za kwotę 1.999, 00zł. Marża pozwala na udzielenie klientowi opustu do kwoty 500, 00zł. Jest to upust w postaci innego towaru - towaru promocyjnego z danego przedziału kwotowego. Klient wybiera sobie zatem kuchenkę mikrofalową w cenie 499, 00zł. Na fakturze zakup dokonany przez klienta zostaje przedstawiony w następujący sposób:

Pralka - 1 500, 00zł brutto

Kuchenka mikrofalowa - 499, 00zł brutto

Razem - 1.999, 00zł brutto - czyli tyle ile wynosi cena zakupionego towaru podstawowego (w tym przypadku pralki) przez danego klienta.

Stanowisko wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy opisany sposób postępowania jest prawidłowy.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy- sposób zastosowania prawa podatkowego:

Stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Mając na względzie opisany powyżej stan faktyczny stwierdzić należy, iż stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, obrotem, a więc podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest co do zasady kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Z przepisu powyższego wynika, iż podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi wartość netto towaru lub wartość netto świadczonej usługi. Ustawodawca przewidział jednak zdarzenia prawne wpływające na zmniejszenie obrotu, a więc zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem.

Stosownie bowiem do art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się między innymi o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont). Rabat pieniężny udzielany z tytułu zrealizowania konkretnej dostawy czy też świadczenia konkretnej usługi ma bezpośredni wpływ na wartość tych transakcji i w konsekwencji prowadzi do obniżenia ceny i tym samym obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W przypadku więc gdy klient dokonuje określonego zakupu (w opisywanym przez wnioskodawcę przypadku jest to zakup powyżej kwoty 700, 00zł), a następnie sprzedawca przekazuje w zamian za to inną sztukę towaru, którego wartość mieści się w granicach upustu, to wówczas mamy do czynienia z rabatem, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, a więc obniżeniem ceny w stosunku do zakupywanego towaru.

Przekazanie zatem przez podatnika dodatkowej sztuki towaru po zrealizowaniu przez klienta warunku polegającego na zakupie powyżej 700, 00zł stanowi więc rabat (odnoszący się do konkretnego zakupu) i w konsekwencji pomniejszeniu ulega o jego wartość podstawa opodatkowania tej transakcji.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że powyższy rabat (udzielony przy dokonanej sprzedaży) nosi cechy rabatu transakcyjnego, w związku z czym udzielany jest w momencie wystawienia faktury, a więc podatnik sumę wartości sprzedaży netto winien zmniejszyć o kwotę powyższego rabatu (dofinansowania).

Jednocześnie odpowiedniemu zmniejszeniu powinny ulec ceny jednostkowe, wartości netto i brutto sprzedawanych towarów.

Reasumując nieodpłatne przekazanie przez wnioskodawcę w powyższych okolicznościach dodatkowej sztuki towaru do zakupionego wcześniej asortymentu (stanowiące rabat pomniejszający podstawę opodatkowania podatkiem) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czechowicach- Dziedzicach uznaje za prawidłowe.
Słowa kluczowe: podstawa opodatkowania, rabaty, rabaty towarowe, rabaty transakcyjne
Data aktualizacji: 13/01/2013 00:00:01

Kiedy nalezy wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione...

Urząd Skarbowy Sierpc 09-200 ul. Piastowska 48

Zasięg terytorialny miasta Sierpc gminy Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz powiaty sierpecki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 95101010100091622221000000 VAT 45101010100091622222000000 PIT 92101010100091622223000000...

Określenia podstawy opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej wieczyste...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur VAT dla usług budowlano - montażowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zapytanie podatnika dotyczy refakturowania wydatków związanych z prowadzoną inwestycją prz...

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z jednym z polskich kontrahentów umowę joint venture. Na podstawie umowy jej strony, jako niezależne podmioty, postanowiły w ramach wspólnego przedsięwzięcia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy związane z reklamą i reprezentacją?Interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodówKwestia wystawienia przez podatnika faktur dokumentujących dostawę towarów w języku angielskim i polskimCzy faktura dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiona w złotych polskich, a nie w EURO jest poprawna?Czy faktury VAT drukowane z podręcznego komputera inkasenta są podstawą do odliczenia podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.