Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przedstawiony we wniosku sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej jest prawidłowy?

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku z dnia 06.02.2006r. uzupełnionym w dniu 28.04.2006r.:

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z szeroko rozwiniętym marketingiem i akcją promocyjną firma wprowadziła dla klientów dokonujących zakupów powyżej kwoty 700, 00zł upust w cenie - w postaci innego towaru w sprzedaży promocyjnej. Następuje tutaj "transakcja wiązana". Przy nabyciu towarów sprzedawanych w ramach transakcji promocyjnej tzn. łączonej z inną sprzedażą powyżej kwoty 700, 00zł, firma odliczała podatek naliczony z uwagi na to, iż cała sprzedaż promocyjna jest opodatkowana. Towary sprzedawane w ramach transakcji promocyjnej to towary pełnowartościowe, które firma zakupuje w hurtowniach. Towary promocyjne są wydawane klientom razem z towarem podstawowym zakupionym przez danego klienta. Towary te dostarczane są bezpłatnie na adres wskazany przez klienta. Rozliczenie towaru na fakturze przedstawia się następująco:

-towar podstawowy (zakupiony przez klienta) jest o obniżonej wartości,

-towar promocyjny - jest o wartości opustu ze sprzedaży towaru podstawowego np.:

Klient zakupuje w firmie jako towar podstawowy pralkę za kwotę 1.999, 00zł. Marża pozwala na udzielenie klientowi opustu do kwoty 500, 00zł. Jest to upust w postaci innego towaru - towaru promocyjnego z danego przedziału kwotowego. Klient wybiera sobie zatem kuchenkę mikrofalową w cenie 499, 00zł. Na fakturze zakup dokonany przez klienta zostaje przedstawiony w następujący sposób:

Pralka - 1 500, 00zł brutto

Kuchenka mikrofalowa - 499, 00zł brutto

Razem - 1.999, 00zł brutto - czyli tyle ile wynosi cena zakupionego towaru podstawowego (w tym przypadku pralki) przez danego klienta.

Stanowisko wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy opisany sposób postępowania jest prawidłowy.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy- sposób zastosowania prawa podatkowego:

Stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Mając na względzie opisany powyżej stan faktyczny stwierdzić należy, iż stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, obrotem, a więc podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest co do zasady kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Z przepisu powyższego wynika, iż podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi wartość netto towaru lub wartość netto świadczonej usługi. Ustawodawca przewidział jednak zdarzenia prawne wpływające na zmniejszenie obrotu, a więc zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem.

Stosownie bowiem do art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się między innymi o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont). Rabat pieniężny udzielany z tytułu zrealizowania konkretnej dostawy czy też świadczenia konkretnej usługi ma bezpośredni wpływ na wartość tych transakcji i w konsekwencji prowadzi do obniżenia ceny i tym samym obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W przypadku więc gdy klient dokonuje określonego zakupu (w opisywanym przez wnioskodawcę przypadku jest to zakup powyżej kwoty 700, 00zł), a następnie sprzedawca przekazuje w zamian za to inną sztukę towaru, którego wartość mieści się w granicach upustu, to wówczas mamy do czynienia z rabatem, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, a więc obniżeniem ceny w stosunku do zakupywanego towaru.

Przekazanie zatem przez podatnika dodatkowej sztuki towaru po zrealizowaniu przez klienta warunku polegającego na zakupie powyżej 700, 00zł stanowi więc rabat (odnoszący się do konkretnego zakupu) i w konsekwencji pomniejszeniu ulega o jego wartość podstawa opodatkowania tej transakcji.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że powyższy rabat (udzielony przy dokonanej sprzedaży) nosi cechy rabatu transakcyjnego, w związku z czym udzielany jest w momencie wystawienia faktury, a więc podatnik sumę wartości sprzedaży netto winien zmniejszyć o kwotę powyższego rabatu (dofinansowania).

Jednocześnie odpowiedniemu zmniejszeniu powinny ulec ceny jednostkowe, wartości netto i brutto sprzedawanych towarów.

Reasumując nieodpłatne przekazanie przez wnioskodawcę w powyższych okolicznościach dodatkowej sztuki towaru do zakupionego wcześniej asortymentu (stanowiące rabat pomniejszający podstawę opodatkowania podatkiem) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czechowicach- Dziedzicach uznaje za prawidłowe.
Słowa kluczowe: podstawa opodatkowania, rabaty, rabaty towarowe, rabaty transakcyjne
Data aktualizacji: 13/01/2013 00:00:01

Czy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną?

Jednostka zwróciła się do Naczelnika tutejszego Urzędu z zapytaniem, czy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną? Zdaniem spółki transakcję importu usług dokumentuje się fakturą wewnętrzną z wykazanym na niej podatkiem należnym z tego...

Możliwość odliczenia przez szpital, podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z zapłaconej w całości faktu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2007 r...

Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana z tytułu wymienionych przychodów wystawić fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka 7% przy refakturowaniu usług przewozu osób, i 0% przy refakturowaniu na rzecz przew...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość uznania refaktury za dokument księgowy stanowiący podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodówCzy jest możliwe i poprawne zastosowanie prezentowanego wyżej umownego podziału procentowego wykonywanych prac przy ustalaniu podstawy opodatkowania?Podatnik ma wątpliwości dotyczące możliwości i terminu wystawienia zbiorczych faktur korygującychOpodatkowanie zadatku zatrzymanego ze względu na niewykonanie umowy.Korekta podatkuUrząd Skarbowy Inowrocław 88-100 ul. Najświętszej Marii Panny 23
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.