Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przychody finansowe uzyskane z odsetek z rachunku i lokat bankowych stanowią przychody podlegające opodatkowaniu?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2007r. (data wpływu 02.03.2007r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy w sprawie: uznania przychodów uzyskanych przez Wspólnotę z odsetek z rachunków i lokat bankowych, za przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wspólnota prowadzi działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, polegającej jedynie na utrzymaniu zasobów mieszkaniowych. Przychodami Wspólnoty są otrzymywane od właścicieli lokali wpłaty na poczet utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej. Wpłaty wpływają na rachunek bankowy i tam zgodnie z umową zawartą z bankiem podlegają kapitalizacji. Wspólnota otrzymuje z tego tytułu odsetki. Chcąc zmniejszyć ponoszone koszty bankowe Wspólnota lokuje wolne środki na lokacie bankowej, by otrzymać wyższe oprocentowanie. Zdaniem Wspólnoty, powyższe działania są wyrazem prowadzenia we właściwy sposób gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a przychody finansowe uzyskane z odsetek z rachunku bankowego i lokat terminowych nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zapytanie:

Czy przychody finansowe uzyskane z odsetek z rachunku i lokat bankowych stanowią przychody podlegające opodatkowaniu?

Stanowisko wnioskodawcy:

Zdaniem Wspólnoty przychody finansowe uzyskane z odsetek z rachunku bankowego i lokat terminowych nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko organu podatkowego:

Z dniem 01.01.2007r. weszła w życie ustawa z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2006r. Nr 217 poz. 1589). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym po ww. nowelizacji wolne od podatku są m.in. dochody wspólnot mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W ustawie nie zdefiniowano jednak pojęcia zasoby mieszkaniowe.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie znak DD6-8213-438/WK/06/339/391 z 22.12.2006r. uzasadnionym jest rozumienie pojęcia zasoby mieszkaniowe przy uwzględnieniu charakteru opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów nie tylko jako lokali mieszkalnych, ale również pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład tych budynków oraz znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również zapewniające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz jego prawidłowe funkcjonowanie, a także administrowanie. Zdaniem organu podatkowego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będą zatem dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części nie przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Działalnością taką jest w szczególności wynajmowanie lokali użytkowych, powierzchni reklamowych na budynkach, miejsc na dachach pod anteny satelitarne oraz telefonii komórkowej, odsetki uzyskane z tytułu posiadanych rachunków i lokat bankowych. Biorąc powyższe pod uwagę, w przedstawionym stanie faktycznym przychody uzyskane przez Wspólnotę z odsetek od rachunków i lokat bankowych nie będą stanowiły dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
Słowa kluczowe: odsetki od depozytów bankowych, zasoby mieszkaniowe
Data aktualizacji: 17/10/2013 09:00:01

Miejsce świadczenia usługi transportowej na trasie Chiny-Hamburg i Hamburg - siedziba firm...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z jaką datą refakturować przychody i koszty ich uzyskanie odnośnie zużycia mediów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT RR na rzecz spólki cywilnej będącej rolni...

Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.11.2006r. (pismo złożono osobiście w Urzędzie...

Czy Klub może wystawiać rachunki za reklamę lub sponsoring dla firm chcących wspierać fina...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2007 r., uzupełnionego...

Czy ma Pan prawo posługiwać się w obrocie gospodarczym (w szczególności w odniesieniu do a...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur w formie elektronicznejCzy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy jakiekolwiek skutki podatkowe?Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym powstał obowiązek podatkowy?Określenie miejsca świadczenia usługi rozrywkowejPrawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących projektu pn. Połączenie - węzeł z ulicą
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.