Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia oleju napędowego wykorzystywanego w związku ze świadczoną usługą transportu wewnątrzunijnego

Działając na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)- art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

W dniu 20 lipca 2006r. do tutejszego organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie, w której wg oświadczenia podatnika, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W złożonym wniosku podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie własnego stanowiska w sprawie odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia oleju napędowego wykorzystywanego w związku ze świadczoną usługą transportu wewnątrzunijnego.

Podatnik informuje, iż Jego firma świadczy usługi transportowe na rzecz niemieckiej firmy spedycyjnej. Z firmy tej podatnik otrzymał kartę paliwową, na podstawie której tankował paliwo na terenie całej Europy. Po zakończeniu miesiąca listopada i grudnia 2005 r., jak informuje Podatnik, otrzymał rachunki na zakupione przez Niego paliwo w walucie EURO z adnotacją - "Rozliczenie za tankowanie oleju napędowego w Polsce. Uwaga! Faktura została wystawiona w kwocie netto. Płatnikiem podatku jest Pańska firma". W związku z powyższym Podatnik wystawił na zakupiony olej napędowy fakturę wewnętrzną VAT i zakup paliwa wykazał w poz.32, 33, 46 i 47 deklaracji VAT oraz w informacji VAT-UE.

Ponieważ na rachunkach za zakupione paliwo istnieje adnotacja - "faktura została wystawiona w kwocie netto, płatnikiem podatku jest Pańska firma", Podatnik uważa, iż z uwagi na powyższy fakt należy wystawić fakturę wewnętrzną VAT, a zakup oleju napędowego wykazać w pozycjach: 32, 33, 46 i 47 deklaracji VAT-7 oraz wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE za dany kwartał.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2. Eksport towarów, 3. Import towarów, 4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 cyt. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie sie nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywce towarów lub na ich rzecz.

Podatnik będący firmą transportową, przy zakupie paliwa, nie dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bowiem zakupione paliwo nie jest ani wysyłane, ani transportowane na terytorium Polski, lecz wykorzystywane podczas wykonywania usługi transportowej. Miejscem świadczenia dla tego typu dostaw towarów oraz tego typu usług jest państwo, w którym towary zostały nabyte lub usługi zostały faktycznie wykonane. Zatem zakup paliwa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej w państwie jego nabycia. Natomiast podatek od wartości dodanej, naliczony w cenie nabycia paliwa, nie podlega odliczeniu od podatku VAT należnego w Polsce. Polski podatnik może odzyskać ten podatek za granicą, we właściwych organach skarbowych państwa, na podstawie VIII Dyrektywy UE.

Powyższe oznacza, iż podatnik dokonując nabycia paliwa do samochodu poza terytorium kraju, wykonał czynność, która nie podlega polskiej ustawie o podatku od towarów i usług. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym podatnik nie sporządza faktury wewnętrznej dotyczącej zakupu paliwa dokonanego poza terytorium kraju, nie ujmuje jej w ewidencji dla potrzeb podatku VAT i w deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług, ponieważ w przedmiotowej sytuacji nie wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym na Podatniku nie ciąży obowiązek składania informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów - VAT-UE.

Mając na uwadze w/w przepisy prawa oraz przestawiony we wniosku stan faktyczny sprawy - stanowisko podatnika w sprawie jest nieprawidłowe, stąd też postanowiono orzec jak w sentencji.

Odpowiedzi udzielono wg stanu prawnego, obowiązującego na dzień jej wydania, wyłącznie w oparciu o przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny. Oznacza to, że w przypadku zmiany - po jej udzieleniu, przepisów prawa w omawianym zakresie, a także okoliczności stanu faktycznego - informacja ta nie ma zastosowania.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, nabycie wewnątrzwspólnotowe, paliwo, podatnik VAT UE, świadczenie usług, usługi transportowe
Data aktualizacji: 12/01/2013 06:00:01

Moment i sposób zaliczenia opłaty wstępnej, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowanie usług hotelowych dotyczących pracownika innego podmiotu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość ujęcia w ewidencji przebiegu pojazdu faktury za zakupione opony zimowe

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a 1, art. 14a 3 oraz art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stwierdza, że stanowisko...

Pytanie dotyczy sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2007r. (uzupełniony pismem w dniu 09.05.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej...

Powiat i Starosta podatnik podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik sprzedaje towary na aukcjach internetowych. W którym momencie powstaje przychód z działalności gospodarczej ?Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze?Premia pieniężna wypłacana na podstawie umowy, w związku z zakupem towarów o określonej wartościUrząd Skarbowy Cieszyn 43-400 ul. I. Kraszewskiego 4Opodatkowanie usług turystycznych - zasady ogólne/zasady szczególne, dokumentacja i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.