Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj si lub zarejestruj konto
W陰cz wersj mobiln
Wystaw fakturFakturyKlienciProduktyKontoAktualno軼iOpiniePomocKontakt

Prawid這wo嗆 post瘼owania w sytuacji z這瞠nia zg這szenia rejestracyjnego oraz zwi您anego z nim prawa do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa積ienia do wydawania interpretacji przepis闚 prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia豉j帷 w imieniu Ministra Finans闚 stwierdza, 瞠 stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2009 r. (data wp造wu 12.10.2009 r.), uzupe軟ionym pismem z dnia 08.11.2009r. (data wp造wu 09.11.2009r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 28.10.2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepis闚 prawa podatkowego dotycz帷ej podatku od towar闚 i us逝g w zakresie prawid這wo軼i post瘼owania w sytuacji z這瞠nia zg這szenia rejestracyjnego oraz zwi您anego z nim prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawid這we.

UZASADNIENIE

W dniu 12.10.2009 r. wp造n掖 ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis闚 prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz帷ej podatku od towar闚 i us逝g w zakresie prawid這wo軼i post瘼owania w sytuacji z這瞠nia zg這szenia rejestracyjnego oraz zwi您anego z nim prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zosta przedstawiony nast瘼uj帷y stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w miesi帷u czerwcu 2008 roku rozpocz窸a dzia豉lno嗆 gospodarcz polegaj帷 na 鈍iadczeniu us逝g gastronomicznych (catering, kebab, zapiekanki itp.). Wybra豉 zwolnienie z VAT do wysoko軼i obrot闚. Do ko鎍a roku 2008 kwota sprzeda篡 nie zosta豉 przekroczona. W miesi帷u marcu 2009 roku przypadkiem dowiedzia豉 si, 瞠 wprowadzenie przez ni sprzeda篡 piwa (co nast徙i這 w miesi帷u listopadzie 2008 r.) automatycznie spowodowa這 utrat prawa do bycia tzw. nieVatowcem, gdy jest to produkt akcyzowy. W zwi您ku z powy窺zym w dniu 31.03.2009r. Wnioskodawczyni dokona豉 rejestracji jako czynny podatnik na formularzu VAT-R oraz z這篡豉 dnia 06.04.2009 r. zaleg貫 deklaracje VAT-7 za miesi帷e od listopada 2008 r. do lutego 2009 r. Ponadto zaznacza, i wykaza豉 w nich nale積y podatek od sprzeda篡, bez pomniejszenia z tytu逝 dokonanych zakup闚. Dnia 28.05.2009 r. dokona豉 korekt deklaracji VAT-7 za okresy 11/2008 - 02/2009 z wykazaniem odliczenia podatku od zakup闚 (wszelkie zakupy zwi您ane s bezpo鈔ednio z wykonywan dzia豉lno軼i gospodarcz).

W nades豉nym uzupe軟ieniu Wnioskodawczyni wskaza豉, i zakupi豉 koncesj na sprzeda napoj闚 alkoholowych w dniu 15.11.2008 r., natomiast pierwszy zakup piwa nast徙i w dniu 30.11.2008 r., a pierwsza sprzeda piwa w dniu 01.12.2008 r.

W zwi您ku z powy窺zym zadano nast瘼uj帷e pytania.

Czy post瘼owanie Wnioskodawczyni jest prawid這we . Czy Zainteresowana post徙i豉 zgodnie z przepisami dokonuj帷 odlicze w korektach, a wcze郾iej sk豉daj帷 deklaracje VAT-7 z kwot 0 podatku VAT od zakup闚 . Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokona odlicze VAT-u od zakup闚 przed rejestracj za miesi帷e 11/2008 - 02/2009 .

Zdaniem Wnioskodawczyni ma ona mo磧iwo嗆 odliczenia VAT-u od zakup闚 przed rejestracj, gdy zgodnie ze stanem faktycznym (sprzeda piwa) p豉tnikiem podatku VAT sta豉 si od miesi帷a 11/2008. Nadto zaznacza, i dokona豉 niezb璠nych formalno軼i (VAT-R) oraz zakupy te zwi您ane s bezpo鈔ednio z dzia豉lno軼i gospodarcz. W momencie z這瞠nia korekt deklaracji VAT-7 by豉 ju czynnym podatnikiem.

W 鈍ietle obowi您uj帷ego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje si za nieprawid這we.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z p騧n. zm.), zwanej dalej ustaw, w zakresie w jakim towary i us逝gi s wykorzystywane do wykonywania czynno軼i opodatkowanych, podatnikowi, o kt鏎ym mowa w art. 15 przys逝guje prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego, z zastrze瞠niem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120, art. 17 i 19 oraz art. 124.

W my郵 art. 86 ust. 2 ustawy kwot podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku okre郵onych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytu逝 nabycia towar闚 i us逝g.

Z tre軼i cytowanych wy瞠j przepis闚 wynika, 瞠 prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego przys逝guje w闚czas, gdy zostan spe軟ione okre郵one warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towar闚 i us逝g oraz gdy towary i us逝gi, z kt鏎ych nabyciem podatek zosta naliczony, s wykorzystywane do wykonywania czynno軼i opodatkowanych. Warunkiem umo磧iwiaj帷ym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwi您ek zakup闚 z wykonywanymi czynno軼iami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzy podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w okre郵onych terminach, pod warunkiem spe軟ienia przez niego zar闚no tzw. przes豉nek pozytywnych (zakupy b璠 wykorzystywane do wykonywania czynno軼i opodatkowanych) oraz niezaistnienia przes豉nek negatywnych (okre郵onych w art. 88 ustawy).

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy, obni瞠nia kwoty lub zwrotu r騜nicy podatku nale積ego nie stosuje si do nabywanych przez podatnika towar闚 i us逝g, kt鏎ych nabycie zosta這 udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia okre郵onego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyj徠kiem przypadk闚 okre郵onych w art. 113 ust. 5 i 7 ustawy.

Art. 86 ust. 10 pkt 4 ustawy stanowi, i prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego powstaje w przypadku dokonania spisu z natury okre郵onego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie p騧niej ni w rozliczeniu za okres, w kt鏎ym dokonano tego spisu.

Powy窺ze przepisy nie znajduj jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem w opisanych w stanie faktycznym okoliczno軼iach Wnioskodawczyni nie dokona豉 okre郵onego w przepisach spisu z natury przed dniem rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, a zg這szenie rejestracyjne z這篡豉 kilka miesi璚y p騧niej licz帷 od momentu rozpocz璚ia sprzeda篡 towar闚 akcyzowych, czyli chwili utraty zwolnienia.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, na mocy art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy, w dniu 1 grudnia 2008 r. utraci豉 Pani prawo do zwolnienia, o kt鏎ym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w zwi您ku z rozpocz璚iem sprzeda篡 piwa tj. towar闚 opodatkowanych podatkiem akcyzowym. W zwi您ku z powy窺zym w dniu 31.03.2009r. Wnioskodawczyni dokona豉 rejestracji jako czynny podatnik podatku od towar闚 i us逝g oraz z這篡豉 dnia 06.04.2009 r. zaleg貫 deklaracje VAT-7 obejmuj帷e miesi帷e od listopada 2008 r. do lutego 2009 r.

Reasumuj帷, stwierdzi nale篡, i Wnioskodawczyni nie jest uprawniona do pomniejszenia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego wynikaj帷ego z faktur dokumentuj帷ych nabycie towar闚 otrzymanych w miesi帷u listopadzie 2008 roku, bowiem w tym okresie korzysta豉 ona ze zwolnienia od podatku od towar闚 i us逝g, a zatem nale篡 uzna, i w tym czasie zakupy s逝篡造 dzia豉lno軼i zwolnionej od podatku. Tym samym nie zachodz przes豉nki do zastosowania regulacji okre郵onych w art. 86 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 11 ustawy.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zako鎍zeniu roku, w kt鏎ym podatnikowi przys逝giwa這 prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego, o kt鏎ym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowi您any dokona korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzgl璠nieniem proporcji obliczonej w spos鏏 okre郵ony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zako鎍zonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje si, je瞠li r騜nica mi璠zy proporcj odliczenia okre郵on w art. 90 ust. 4 a proporcj okre郵on w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punkt闚 procentowych.

W my郵 art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towar闚 i us逝g, kt鏎e na podstawie przepis闚 o podatku dochodowym s zaliczane przez podatnika do 鈔odk闚 trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych podlegaj帷ych amortyzacji, a tak瞠 grunt闚 i praw wieczystego u篡tkowania grunt闚, je瞠li zosta造 zaliczone do 鈔odk闚 trwa造ch lub warto軼i niematerialnych i prawnych nabywcy, z wy陰czeniem tych, kt鏎ych warto嗆 pocz徠kowa nie przekracza 15 000 z, korekty, o kt鏎ej mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ci庵u 5 kolejnych lat, a przypadku nieruchomo軼i i praw wieczystego u篡tkowania grunt闚 - w ci庵u 10 lat, licz帷 od roku, w kt鏎ym zosta造 oddane do u篡tkowania. Roczna korekta w przypadku, o kt鏎ym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej pi徠ej, a w przypadku nieruchomo軼i i praw wieczystego u篡tkowania grunt闚 - jednej dziesi徠ej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku 鈔odk闚 trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych, kt鏎ych warto嗆 pocz徠kowa nie przekracza 15 000 z, przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio, z tym 瞠 korekty dokonuje si po zako鎍zeniu roku, w kt鏎ym zosta造 oddane do u篡tkowania.

Korekty, o kt鏎ej mowa w ust. 1 i 2, dokonuje si w deklaracji podatkowej sk豉danej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nast瘼uj帷ego po roku podatkowym, za kt鏎y dokonuje si korekty, a w przypadku zako鎍zenia dzia豉lno軼i gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy - art. 91 ust. 3 ustawy.

Natomiast przepis art. 91 ust. 7 ustawy stanowi, 瞠 przepisy ust. 1-6 stosuje si odpowiednio w przypadku, gdy podatnik mia prawo do obni瞠nia kwot podatku nale積ego o ca陰 kwot podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub us逝gi i dokona takiego obni瞠nia, albo nie mia takiego prawa, a nast瘼nie zmieni這 si prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego od tego towaru lub us逝gi.

Art. 91 ust. 7a ustawy stanowi doprecyzowanie ww. przepis闚 i tak w przypadku towar闚 i us逝g, kt鏎e na podstawie przepis闚 o podatku dochodowym s zaliczane przez podatnika do 鈔odk闚 trwa造ch oraz warto軼i niematerialnych i prawnych podlegaj帷ych amortyzacji, a tak瞠 grunt闚 i praw wieczystego u篡tkowania grunt闚, je瞠li zosta造 zaliczone do 鈔odk闚 trwa造ch lub warto軼i niematerialnych i prawnych nabywcy, z wy陰czeniem tych, kt鏎ych warto嗆 pocz徠kowa nie przekracza 15.000 z, korekty, o kt鏎ej mowa w ust. 7, dokonuje si na zasadach okre郵onych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje si przy ka盥ej kolejnej zmianie prawa do odlicze, je瞠li zmiana ta nast瘼uje w okresie korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 7b ustawy, w przypadku towar闚 i us逝g innych ni wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do dzia豉lno軼i gospodarczej, korekty, o kt鏎ej mowa w ust. 7, dokonuje si na zasadach okre郵onych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrze瞠niem ust. 7c.

Je瞠li zmiana prawa do obni瞠nia podatku nale積ego wynika z przeznaczenia towar闚 lub us逝g, o kt鏎ych mowa w ust. 7b, wy陰cznie do wykonywania czynno軼i, w stosunku do kt鏎ych nie przys逝guje prawo do obni瞠nia podatku nale積ego, lub wy陰cznie do czynno軼i, w stosunku do kt鏎ych takie prawo przys逝guje - korekty, o kt鏎ej mowa w ust. 7, dokonuje si w deklaracji podatkowej sk豉danej za okres rozliczeniowy, w kt鏎ym wyst徙i豉 ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje si, je瞠li od ko鎍a okresu rozliczeniowego, w kt鏎ym wydano towary lub us逝gi do u篡tkowania, up造n窸o 12 miesi璚y - art. 91 ust. 7c ustawy.

Warto w tym miejscu nadmieni, i w sytuacji gdy zakupy dokonywane przez Wnioskodawczyni przed 01.12.2009 r. tj. chwil utraty zwolnienia stanowi造 u niej 鈔odki trwa貫 w rozumieniu przepis闚 o podatku dochodowym, przekraczaj帷e kwot 15.000 z, korekty dokonuje si na zasadach okre郵onych w art. 91 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Z kolei dla 鈔odk闚 trwa造ch o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty 15.000 z korekty dokonuje si przy uwzgl璠nieniu art. 91 ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3. Natomiast je瞠li zmiana do obni瞠nia podatku nale積ego wynika z przeznaczenia towar闚 lub us逝g, o kt鏎ych mowa w art. 91 ust. 7b ustawy, wy陰cznie do czynno軼i, w stosunku do kt鏎ych takie prawo przys逝guje, korekty dokonuje si w deklaracji podatkowej sk豉danej za okres rozliczeniowy, w kt鏎ym wyst徙i豉 ta zmiana, pod warunkiem, ze nie up造n窸o 12 miesi璚y od wydania przedmiotowych towar闚 czy us逝g do u篡tkowania.

Stosownie do tre軼i przepisu art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obni瞠nia podatku nale積ego o podatek naliczony od towar闚 i us逝g, innych ni wymienione w ust. 7a i 7b, w szczeg鏊no軼i towar闚 handlowych lub surowc闚 i materia堯w nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynno軼i, w stosunku do kt鏎ych przys逝guje pe軟e prawo do obni瞠nia podatku nale積ego lub do czynno軼i, w stosunku do kt鏎ych prawo do obni瞠nia podatku nale積ego nie przys逝guje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje si w deklaracji podatkowej sk豉danej za okresy rozliczeniowe, w kt鏎ych wyst徙i豉 ta zmiana.

W 鈍ietle powo豉nych przepis闚, wykorzystywanie przez Wnioskodawczyni towar闚 nabytych w listopadzie 2008 r. do czynno軼i korzystaj帷ych ze zwolnienia od podatku VAT, a nast瘼nie wykorzystanie ich do wykonywania czynno軼i opodatkowanych - pocz患szy od 01.12.2008 r. powoduje, i Wnioskodawczyni nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych towar闚 poprzez dokonanie korekty w trybie art. 97 ust. 7d ustawy.

Reasumuj帷, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa podatkowego, w zwi您ku z faktem utraty prawa do zwolnienia z VAT zgodnie z dyspozycj art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy, z chwil rozpocz璚ia sprzeda篡 piwa - 1.12.2008r., kt鏎e nast瘼nie Zainteresowana potwierdzi豉 sk豉daj帷 w p騧niejszym okresie VAT-R, wst徙i豉 ona w prawa i obowi您ki czynnego podatnika podatku od towar闚 i us逝g. St康 te maj帷 na wzgl璠zie dok豉dn dat rozpocz璚ia wykonywania czynno軼i opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawczyni b璠zie przys逝giwa這 prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakup闚, jednak瞠 pocz患szy od miesi帷a grudnia 2008 roku, a nie jak to wskazywa豉 Zainteresowana w tre軼i wniosku od listopada 2008 r., bowiem dopiero w miesi帷u grudniu 2008 r. sta豉 si ona czynnym podatnikiem podatku VAT. Stwierdzi nale篡 zatem, i Wnioskodawczyni w tak przedstawionym stanie faktycznym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi您anego z przedmiotowymi zakupami dokonanymi w miesi帷u listopadzie 2008 r. na podstawie art. 91 ust. 7d ustawy poprzez zastosowanie instytucji korekt, w deklaracji podatkowej sk豉danej za okres rozliczeniowy, w kt鏎ym wyst徙i豉 ta zmiana tj. w grudniu 2008 r., co winno znale潭 odzwierciedlenie w deklaracji VAT-7(10) w rubryce D.3.

Jednocze郾ie nadmienia si, i kwesti dotycz帷 prawa do odliczenia podatku naliczonego od bie膨cych zakup闚 oraz tych dokonanych w okresie od grudnia 2008 r. do lutego 2009 r. rozstrzygni皻o w interpretacji indywidualnej nr IPPP1-443-995/09-4/PR.

Interpretacja dotyczy zaistnia貫go stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawc i stanu prawnego obowi您uj帷ego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przys逝guje prawo do wniesienia skargi na niniejsz interpretacj przepis闚 prawa podatkowego z powodu jej niezgodno軼i z prawem. Skarg wnosi si do Wojew鏚zkiego S康u Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pi鄉ie organu, kt鏎y wyda interpretacj w terminie 14 dni od dnia, w kt鏎ym skar膨cy dowiedzia si lub m鏬 si dowiedzie o jej wydaniu - do usuni璚ia naruszenia prawa (art. 52 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post瘼owaniu przed s康ami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skarg do WSA wnosi si (w dw鏂h egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia dor璚zenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuni璚ia naruszenia prawa, a je瞠li organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sze嗆dziesi璚iu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 2 ww. ustawy).

Skarg wnosi si za po鈔ednictwem organu, kt鏎ego dzia豉nie lub bezczynno嗆 s przedmiotem skargi (art. 54 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w P這cku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P這ck.
S這wa kluczowe: faktura, odliczanie podatku naliczonego, prawo do odliczenia, rejestracja dla potrzeb podatku od towar闚 i us逝g
Data aktualizacji: 26/12/2012 12:00:01

Obowi您ek wystawienia faktury koryguj帷 i not koryguj帷 w przypadku braku numeru NIP na...

POSTANOWIENIE Na podstawie przepis闚 art. 14 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z p騧n. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp馧ki cywilnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do...

Opodatkowanie premii wyp豉canych otrzymanych kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upowa積ienia do wydawania interpretacji...

Badanie sprawozda finansowych Inowroc豉w i obowi您kowe ubezpieczenie OC

W Polsce nie tylko posiadacze pojazd闚 mechanicznych zobowi您ani s do posiadania ubezpieczenia OC. Przedstawiciele niekt鏎ych zawod闚, by nie 豉ma prawa, musz kupowa polisy OC. Do tej grupy nale膨 m.in. adwokaci, notariusze czy rolnicy. Do jej...

Wystawienie faktury VAT dokumentuj帷ej zwrot nak豉d闚

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa積ienia do wydawania interpretacji...

Urz康 Skarbowy K這dzko 57-300 ul. Walasiewicz闚ny 1

Zasi璕 terytorialny miasta Duszniki-Zdr鎩, K這dzko, Kudowa-Zdr鎩, Polanica-Zdr鎩 gminy K這dzko, Lewin K這dzki, Szczytna powiaty cz窷 k這dzkiego wojew鏚ztwo dolno郵御kie Konta bankowe CIT 66101016740020752221000000 VAT 16101016740020752222000000...
Polecamy ciekawe artyku造 do przeczytania
Wystawianie faktur koryguj帷ych onlineUrz康 Skarbowy Puck 84-100 ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18Urz康 Skarbowy Milicz 56-300 ul. Sk豉dowa 2Rozliczanie r騜nic kursowychCzy za wykonywane opinie s康owe nale篡 wystawia faktury i nalicza podatek VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plik闚 cookies w celu realizacji us逝g i zgodnie z polityk cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do plik闚 cookies w Twojej przegl康arce, kliknij tutaj aby dowiedzie si wi璚ej.