Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Cy jeśli Spółka otrzymała rabat odnoszący się w części do faktur sprzed 01 maja 2004r powinna wystawić fakturę korygującą na wartośc WNT ?

W związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. Nr 11, poz. 50 ze zm./ i art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / D. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ oraz § 28 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 97, poz. 971 / i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 95, poz. 798 / i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonego w sprawie opodatkowania otrzymanych rabatów, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przezSpółkę w w/w wniosku jest nieprawidłowe .

Do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Niniejszym postanowieniem udziela się odpowiedzi na pierwsze pytanie, a na drugie zostanie wydane odrębne postanowienie.

Z przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego pierwszego pytania wynika, że pytająca Spółka od początku swego istnienia zakupuje maszyny rolnicze w Niemczech celem ich sprzedaży na polskim rynku. W dniu 31 maja 2005r. dostawca niemiecki wystawił dla Spółki uznanie nr MAR-05-0289 do zakupionych w 2004r. / na podstawie wymienionych w tym dokumencie uznaniowym rachunków / maszyn i ciągników rolniczych w wysokości 5% od ceny zakupu. Cała należność wynikająca z powyższych rozliczeń ma zostać skompensowana ze zobowiązaniami pytającego wobec kontrahenta. Na tę okoliczność pytająca Spółka wystawiła fakturę korygującą na wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć. Jednak po głębszej analizie Spółka ma wątpliwość co do prawidłowości otrzymanego uznania MAR-05-00289. Dlatego Spółka przesyła pytanie: czy na 5% rabat odnoszący się do szesnastu faktur zakupu sprzętu rolniczego / część z nich odnosi się do transakcji zakupu sprzed 01 maja 2004r., a więc była importem / powinna zostać wystawiona faktura korygująca stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 97, poz. poz. 971/ ?

We własnym stanowisku wnioskodawca stwierdził, że dostarczony dokument niemiecki jest nieprawidłowy - uznanie powinno dotyczyć tylko 5% rabatu na maszyny zakupione w roku 2004r. u dostawcy niemieckiego i wtedy pytająca Spółka ma podstawę do wystawienia wewnętrznej faktury korygującej na wartość WNT. Spółka pisze, że w związku z koniecznością uzgodnienia kwartalnych informacji podsumowujących uznanie nr MAR-05-0029 musi zostać skorygowane przez niemieckiego dostawcę.

W odpowiedzi na przesłane zapytanie Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, że przedstawione stanowisko jest błędne, gdyż uwzględnia tylko przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące od 01 maja 2004r., a nie uwzględniono przepisów ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i dlatego wyjaśnia.

Rozliczenie otrzymanego rabatu uznaniem z dnia 31 maja 2005r. dotyczy funkcjonowania dwóch ustaw: obowiązującej do 30 kwietnia 2004r. ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz obowiązującej od 01 maja 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W myśl obowiązującego do 30 kwietnia 2004r. art. 15 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podstawą opodatkowania w imporcie towarów była wartość celna powiększona o należne cło. Ponieważ należności celne wraz z podatkiem VAT ustalał urząd celny to Spółka winna złożyć wniosek do tego organu o dokonanie kontroli zgłoszenia celnego ze względu na uzyskany rabat. Zweryfikowane zgłoszenie celne będzie podstawą zmniejszenia podatku naliczonego bez wystawiania faktury korygującej. Natomiast dla transakcji zawartych po 30 kwietnia 2004r. prawidłowym będzie wystawienie faktury korygującej wewnętrznej. Podstawą wystawienia wewnętrznej faktury korygującej będzie § 28 ust. 1 pkt. 2 obowiązującego do 31 maja 2005r. cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. . Od 01 czerwca 2005r. reguluje to art. 31 ust. 3 w powiązaniu z art. 29 ust. 4 w/w. ustawy oraz § 16 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005r. Dlatego dla rabatów udzielonych po ustaleniu podstawy opodatkowania należy wystawić fakturę korygującą wewnętrzną w dacie otrzymania noty uznaniowej i ująć / in minus / w bieżącej deklaracji VAT-7 / w tym przypadku za maj 2005r. / oraz w informacji podsumowującej VAT-UE. A zatem dla prawidłowego udokumentowania rabatu znaczenie ma okres, którego on dotyczy, co wynika z otrzymanego dokumentu uznaniowego.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: rabaty
Data aktualizacji: 03/01/2013 09:00:01

Czy podatnik prawidłowo wystawia faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia informacji co do...

Zastosowanie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość wystawienia faktury dla kontrahenta z Ukrainy w złotych polskich

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego z faktury za naprawę uszkodzonych samochodów

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 27.12.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 23.03.2006 r. Spółka z o. o otrzymuje zlecenia na wykonanie usług transportu samochodów osobowych i ciężarowych ( towarów...

Czy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy ze względu na nieduże jednorazowe wartości zakupu, gdzie płatność dokonana jest gotówką, musi podatnik wystawiać kontrahentom faktury VAT - RR?Własna firma a wybór usług księgowych w Siemianowicach ŚląskichPodatnik zapytuje czy ma prawo wystawić dla kontrahenta zagranicznego fakturę VAT w walucie obcejOpodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych klientomOdliczenie podatku naliczonego przez Gminę z faktur wystawianych na Urząd Gminy oraz możliwość zwrotu całości podatku po zakończeniu inwestycji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.