Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy jeśli Spółka świadczy jedynie usługi zwolnione od podatku od towarów i usług to może wystawiać zwykłe rachunki?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka świadczy usługi w zakresie badań dermatologicznych wyrobów kosmetycznych. Usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o VAT. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Zdaniem Spółki może ona wystawiać jedynie zwykłe rachunki, zgodnie z art. 87 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Natomiast w myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni mają obowiązek wystawiać faktury VAT. Zatem Spółka skoro jest czynnym podatnikiem VAT, winna za wykonywane usługi wystawiać faktury zgodnie z w/cyt przepisem szczególnym. Jednakże z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonuje jedynie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Spółka nie będzie miała obowiązku wystawiania faktur VAT tylko w przypadku jeśli zostanie zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony bądź też zostanie wykreślona z rejestru jako podatnik VAT na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, faktura, rachunki
Data aktualizacji: 14/01/2013 18:00:01

Czy na podstawie ww. dokumentów mogę dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek n...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)...

Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól pows...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej...

Pytanie Spółki dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie alkoholu p...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 20.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 20.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie...

Refakturowanie opłat administracyjnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest wystawianie duplikatów faktur w formie elektronicznej do faktur uprzednio...

Na podstawie art. 14 a 4 w związku z art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Strony, który...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących udzielenie premii pieniężnychObowiązki płatnika dotyczących rozliczenia dochodów za 2009 rPodatnik zapytuje czy dla dokonywanej przez niego dostawy towarów konieczna jest specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku?Jak długo przechowywać dokumenty podatkowePrawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu związanych z realizacją inwestycji pn
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.