Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy koszty związane z usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, można odliczyć w ramach tzw. ulgi na Internet w zeznaniu za 2006 rok?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 23.03.2006r. uzupełnionego w dniu 18.05.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczeń od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet,

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatniczka w roku 2005 korzystała z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, oferowanych przez Telekomunikację Polską S.A. W bieżącym roku (2006) Wnioskodawczyni zamierza zmienić dostawcę usługi Internetu, który oferuje bezprzewodową usługę dostępu do Internetu.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem, czy koszty związane z usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, będzie mogła odliczyć w ramach tzw. ulgi na Internet w zeznaniu za 2006 rok.

W ocenie Podatniczki, wszystkie wydatki związane z kosztami dotyczącymi korzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, podlegają odliczeniu w ramach tzw. ulgi na Internet za 2006 rok, na takich samych zasadach jak koszty usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet oraz innych rodzajów usług dostępu do Internetu. Zdaniem Podatniczki, faktyczną podstawą prawną do stwierdzenia tego, czy podatnik rzeczywiście ponosi koszty z tytułu użytkowania sieci Internet, jest faktura VAT wystawiona na imię, nazwisko i miejsce zamieszkania podatnika przez dostawcę usług internetowych, który świadczy tą usługę, a nie to, z jakiego rodzaju modemu podatnik korzysta i czy dany modem jest połączony kablem z gniazdkiem telefonicznym, na jednej ze ścian mieszkania, w którym mieszka.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. l pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku odliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, odliczenie stosuje się jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że z odliczenia od dochodu z tytułu wydatków na korzystanie z Internetu mogą skorzystać podatnicy, którzy:ponieśli wydatek z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym ich miejscem zamieszkania do wysokości 760, 00 zł, udokumentują przedmiotowy wydatek fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.Dla skorzystania z ulgi na Internet obojętną okolicznością jest sposób korzystania z dostępu do Internetu: za pośrednictwem modemu telefonicznego, modemu wykorzystującego kabel telewizyjny, drogą radiową, satelitarną, itp. Ważne by w fakturze usługa była wyspecyfikowana jako dostęp do Internetu.

Z przedstawionego na wstępie stanu faktycznego wynika, że Podatniczka w 2006 roku będzie korzystać z usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Zakup tych usług zostanie udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na nazwisko Podatniczki oraz adres Jej zamieszkania.

Zatem brak jest podstaw do przyjęcia, że użytkowanie sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego stanowi przeszkodę w korzystaniu z ulgi, a stanowisko Podatniczki, iż wszystkie wydatki związane z kosztami dotyczącymi korzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do sieci Internet poniesione w 2006 roku, będą podlegały odliczeniu w zeznaniu rocznym do wysokości limitu w ramach tzw. ulgi na Internet za 2006 rok, należało uznać za prawidłowe.

W tym stanie faktycznym i prawnym, Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: internet, ulga, zeznanie roczne
Data aktualizacji: 17/01/2013 09:00:01

Wystawianie paragonów online

Paragon to dokument, który jest potwierdzaniem przeprowadzenia sprzedaży. W świetle obowiązujących przepisów każda sprzedaż powinna być zarejestrowana i nic nie zwalnia przedsiębiorcy przed wydaniem dokumentów potwierdzających transakcję. Paragon...

Dotyczy prawidłowości wystawienia rachunku za usługę szkolenia oraz momentu zaliczenia w k...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki w sprawie prawidłowości wystawienia rachunku za usługę szkolenia oraz w sprawie...

Czy faktury na zakup i faktury na sprzedaż wystawiane w Szwecji powinny być księgowane net...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wieczystego użytkowa...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 07.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 02.08.2005 r., oraz w dniu...

Czy zakupione deski podłogowe do remontu mieszkania można w fakturze za wykonany remont op...

Na podstawie art. 14a 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktury korygujące należy ująć w miesiącu ich otrzymania i zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc sierpień 2007rCzy faktury VAT powinny być wystawiane na Urząd Gminy czy na gminę?Czy spadkodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionych na matkę rachunków na remont domu jednorodzinnego?Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych, niezwiązanych z żadną konkretną dostawą towarówTrzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-032 ul. Tadeusza Rejtana 5
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.