Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2005 r. wydatki na internet, jeśli w 2005 r. podatnik mieszkał równolegle w K. i w N.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.03.2006 r.)uzupełnionego pismem z dnia 14.03.2006 r. (data wpływu - 15.03.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Po analizie stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Z wniosku wynika, że w 2005 r. ponosił Pan wydatki na internet zainstalowany w mieszkaniu, które jest Pana własnością.W piśmie zwrócił się Pan z zapytaniem czy można odliczyć od dochodu te wydatki, jeśli w 2005 r. mieszkał Pan równolegle w K. i w N.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.Polskie prawo podatkowe nie definiuje miejsca zamieszkania podatnika, natomiast zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W myśl art. 28 k.c. podatnik może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.Miejsce zamieszkania, spełnia istotną rolę w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach tego podatku ustala się zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika.W zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-1 wskazał Pan miejsce zamieszkania w K. od 27 grudnia 2005 r.W związku z tym, stanowisko Pana zawarte we wniosku nie jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika/ następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległościpodatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: internet, miejsce zamieszkania
Data aktualizacji: 31/01/2013 00:00:01

Starostwo zwróciło się z pytaniem dotyczącym terminu wystawienia przez kontrahenta faktur...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), 16 ust. 1, 17 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku...

Czy nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego może być przekazana na konto osobiste podat...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 22.05.2006 r. - uzupełnionego w dniu 07.07.2006 r. i...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej...

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka od II półrocza 2004 r. zaprzestała działalności operacyjnej. Od tego czasu głównym źródłem przychodów podatkowych Spółki stały się przychody finansowe, natomiast w ramach sprzedaży opodatkowanej...

Zastosowanie kursu EURO do przeliczenia faktury korygującej

Na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa - Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.( zwanej dalej ordynacją podatkową ) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub...

Czy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodocią...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2007 r. (data wpływu 19.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie za obrót zadatku na poczet przyszłej umowyW zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z fakturyDotyczy opodatkowania świadczenia usług faktoringuDlaczego nie można odpisać faktur za zakup materiałów na remont domu?Faktura VAT proforma
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.