Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

CZY MOŻNA PRZYJAC, ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2007r. nr DF/851/2007 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika - stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14 a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa udziela pisemnej interpretacji na wniosek podatnika, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik, jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie ( art. 14 a § 2 Ordynacji podatkowej).

Pismem z dnia 23 kwietnia 2007r. nr DF/851/2007 uzupełnione pismem z dnia 31.05.2007 nr DF/1091/2007 Spółka zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę: Spółka posiada rachunek walutowy poprzez który dokonuje spłaty kredytu dewizowego, stosując kurs walut wg kursu banku, który ją obsługuje.

Pytanie Spółki : Czy można przyjąć, że kurs bankowy to faktycznie zastosowany kurs waluty?

Stanowisko Spółki : Spółka jest zdania, iż można stosować kurs bankowy do wyceny operacji na rachunku bankowym walutowym.

Stanowisko organu podatkowego:Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał, iż stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku znajduje uzasadnienie w przepisach prawa podatkowego.

Zasady ustalania różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w walucie obcej określone są w art.15a ust.2 pkt 5 i ust.3 pkt5 oraz art.9 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle tych przepisów różnice kursowe wynikają z różnicy wartości otrzymanego i spłaconego kredytu w walucie obcej, przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty. Są to faktycznie zrealizowane różnic kursowe.

Pojęcie, kurs faktyczny waluty oznacza wartość waluty wyrażoną w złotych, , ustaloną na podstawie kursu banku obsługującego operacje walutowe na dzień zdarzenia gospodarczego .

W związku z powyższym potwierdza się stanowisko spółki przedstawione we wniosku.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, że niniejsza interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania, - nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie.

Zażalenie winno zgodnie z przepisem art. 222 Ordynacji podatkowej zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: kredyt dewizowy, kurs faktyczny, kurs walut, podatek dochodowy od osób prawnych, rachunek walutowy, różnice kursowe
Data aktualizacji: 18/01/2013 18:00:01

Prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT z faktur zakupowych finansowanych z ZFŚS

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku, jeżeli nabywcą na aukcji internetowej jest zare...

Działając na podstawie przepisów: art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie...

Udzielenie premii pieniężnej w związku z konkretną dostawą należy uznać jako rabat w rozum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wspólnota Mieszkaniowa od otrzymanych odsetek powinna odprowadzać podatek dochodowy ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do...

Wystawianie faktur przez zarządcę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Pułtusk 06-100 ul. Żwirki i Wigury 7Kwestia zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy oraz sposobu dokumentowania sprzedażyWystawianie faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektronicznejMoment i sposób zaliczenia wstępnej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczejDotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentujacej nabycie usług marketingowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.