Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

CZY MOŻNA PRZYJAC, ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2007r. nr DF/851/2007 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika - stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14 a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa udziela pisemnej interpretacji na wniosek podatnika, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik, jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie ( art. 14 a § 2 Ordynacji podatkowej).

Pismem z dnia 23 kwietnia 2007r. nr DF/851/2007 uzupełnione pismem z dnia 31.05.2007 nr DF/1091/2007 Spółka zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę: Spółka posiada rachunek walutowy poprzez który dokonuje spłaty kredytu dewizowego, stosując kurs walut wg kursu banku, który ją obsługuje.

Pytanie Spółki : Czy można przyjąć, że kurs bankowy to faktycznie zastosowany kurs waluty?

Stanowisko Spółki : Spółka jest zdania, iż można stosować kurs bankowy do wyceny operacji na rachunku bankowym walutowym.

Stanowisko organu podatkowego:Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał, iż stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku znajduje uzasadnienie w przepisach prawa podatkowego.

Zasady ustalania różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w walucie obcej określone są w art.15a ust.2 pkt 5 i ust.3 pkt5 oraz art.9 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle tych przepisów różnice kursowe wynikają z różnicy wartości otrzymanego i spłaconego kredytu w walucie obcej, przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty. Są to faktycznie zrealizowane różnic kursowe.

Pojęcie, kurs faktyczny waluty oznacza wartość waluty wyrażoną w złotych, , ustaloną na podstawie kursu banku obsługującego operacje walutowe na dzień zdarzenia gospodarczego .

W związku z powyższym potwierdza się stanowisko spółki przedstawione we wniosku.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, że niniejsza interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania, - nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie.

Zażalenie winno zgodnie z przepisem art. 222 Ordynacji podatkowej zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: kredyt dewizowy, kurs faktyczny, kurs walut, podatek dochodowy od osób prawnych, rachunek walutowy, różnice kursowe
Data aktualizacji: 18/01/2013 18:00:01

Czy Podatniczka ma prawo skorzystać z ulgi na internet w sytuacji, gdy na fakturze widniej...

W dniu 12.06.2007 złożony został wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. w sprawie objętej zapytaniem:...

Ustalenie momentu sprzedaży licencji oprogramowania przez dystrybutora na rzecz odbiorcy f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymane premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakiej wysokości nalezy ewidencjonować przychód w przypadku wystawiania faktury VAT MARŻA?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpoznaniu wniosku o udzielenie...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie wystawionej faktury opiewającej na kwotę szacunkową za fakturę zaliczkowąBiuro rachunkowe ToruńStawka podatku - lokale mieszkalne wraz z miejscami garażowymi, możliwość skorygowania fakturyProcedura marży dla biur podróżyMożliwość zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług nabytych w celu realizacji zadania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.