Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można sprzedać fakturą VAT swój udział w lokalu dla firmy męża?

STAN FAKTYCZNY

Jak wynika ze złożonego w dniu 13.02. 2006 r. wniosku, w 2002 r. kupiła Pani razem z mężem lokal na potrzeby działalności gospodarczej. W 50% Pani na potrzeby swojej działalności, w 50% mąż na potrzeby swojej (każdy z Państwa prowadził swoją działalność gospodarczą na inny NIP). Wskazuje Pani, iż faktura wystawiona była po 50% na każdą firmę. Każdy z Państwa odliczył VAT - po 50%. Nadmienia Pani, iż został sporządzony akt notarialny, a Państwo posiadacie wspólność ustawową.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny powstała wątpliwość, czy może Pani sprzedać fakturą VAT swój udział w lokalu dla firmy męża?

STANOWISKO PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Stoi Pani na stanowisku, iż może wystawić na firmę męża fakturę sprzedając swój udział 50% na jego rzecz.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA

Stosownie do art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z brzmienia cytowanej wyżej definicji towaru wynika, iż towarami są także części budynku i budowli. Częścią budynku niewątpliwie jest wyodrębniony w nim lokal. W świetle zatem art. 2 ust. 6 ustawy sprzedaż udziału we współwłasności lokalu należy traktować w kategorii sprzedaży części budynku, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Obowiązek dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług fakturami VAT przez podatników tego podatku określony został w art. 106 ustawy o VAT oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) stanowiącym, iż podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Powyższe uregulowania dotyczą podatników będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Z kolei podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie będący podatnikami od podatku od towarów i usług są obowiązani na podstawie art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Takie brzmienie w/w przepisów pozwala na konkluzję, iż podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, posiadający numer identyfikacji podatkowej, ma bezwzględny obowiązek wystawić fakturę w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju na rzecz podatnika VAT oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej niebędących podatnikami.

Jak wynika ze złożonego wniosku nabyła Pani wspólnie z mężem lokal użytkowy na potrzeby odrębnie prowadzonych działalności gospodarczych. Zamierza Pani sprzedać swój udział we współwłasności lokalu dla firmy męża. Zatem w ocenie tut. organu podatkowego pod warunkiem, że jest Pani zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, ma obowiązek udokumentować przedmiotową transakcję fakturą VAT.

Zaznaczyć przy tym należy, że organ podatkowy dokonuje oceny wyłącznie w zakresie zastosowania prawa podatkowego, nie badając przy tym legalności transakcji w ujęciu cywilistycznym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.

Interpretacja ta stanie się wiążąca dla organu podatkowego, jeżeli stan faktyczny przedstawiony we wniosku się ziści i nie ulegnie w tym czasie zmianie stan prawny.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej).

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: faktura vat, małżonek, sprzedaż nieruchomości
Data aktualizacji: 30/11/2011 03:49:55

Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy należy wyst...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kto jest uprawniony do podpisania i odbioru faktury VAT RR w przypadku świadczenia usług l...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania...

Jak otworzyć biuro rachunkowe w Sosnowcu?

By otworzyć biuro rachunkowe w Sosnowcu należy spełnić szereg wymogów. Bez nich działalność gospodarcza w tym kierunku jest niemożliwa. Co więcej - za podejrzenie znamion prowadzenia komuś odpłatnie księgowości mogą nam grozić surowe kary i grzywny...

Łódzki Urząd Skarbowy Łódź 93-578 ul. Wróblewskiego 10a

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo łódzkie Konta bankowe CIT 31101013710105462221000000 VAT 78101013710105462222000000 PIT 28101013710105462223000000 budżetowe pozostałe 22101013710105462227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Urząd Skarbowy Puławy 24-100 ul. Władysława Grabskiego 4

Zasięg terytorialny miasta Puławy, Dęblin gminy Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż powiaty puławski, rycki ) województwo lubelskie Konta...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur elektronicznych oraz duplikatów i korekt faktur elektronicznychOpodatkowanie świadczonych usług marketingowych na rzecz kontrahenta z Unii EuropejskiejCzy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa na serwis jako dolewki?Czy udzielenie premii przez Wnioskodawcę swoim odbiorcom jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?Czy faktura VAT wystawiona dla Sądu za wykonane usługi tłumaczenia winna być księgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.