Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający faktur dokumentujących raty leasingowe motocykla?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- Uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 24.01.2005r. jako nieprawidłowe

W dniu 24.01.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego tj. czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących opłaty leasingowe od motocykla. Umowa została zawarta w dniu 28.11.2003 r.

W myśl art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu /raty/ lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000zł.

Zgodnie z art. 2 pkt. 45 ustawy z 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003r. t.j.). motocykl to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy. Należy zaznaczyć, iż art. 86 ust. 7 ustawy VAT odnosi się do usługobiorców użytkujących samochody osobowe, o których mowa w ust. 3 i 5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3 pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc. Ponieważ dla motocyki nie jest określana dopuszczalna ładowność należy traktować je tak jak samochody osobowe.

Przepisu art. 86 ust. 7 nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu /raty/ lub innych płatności wynikających z takiej umowy /art. 154 ust. 1 ustawy / Przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględnienia zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 r. Jeżeli umowa została zarejestrowana podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w wysokości 100%, w przeciwnym wypadku kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej niż 5.000 zł.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi.Zgodnie z art. 14 b § 1 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa.Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia /art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa/
Słowa kluczowe: leasing, motocykl, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, rata leasingowa
Data aktualizacji: 02/11/2013 16:59:16

Jak odliczać podatek VAT z faktur dotyczących inwestycji w budynku mieszkalno usługowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu złożonego w dniu 24.06.2005 roku wniosku w sprawie udzielenia...

Urząd Skarbowy Kamień Pomorski 72-400 ul. Mieszka I 5B

Zasięg terytorialny miasta gminy Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin powiaty kamieński województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 87101015990056722221000000 VAT 37101015990056722222000000 PIT...

Czy prawidłowe jest umieszczenie na fakturze nazwy firmy bez podawania imienia i nazwiska...

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Stosowny fragment tego wpisu wygląda następująco:Oznaczenie przedsiębiorcy: Imię i...

Terminu wystawiania faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek VAT wynikający z faktury za naprawę samochodu / towaru / dokonaną przez przewo...

W związku z art. 86 ust.1 i art. 88 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie not uznaniowych onlineRanking biur księgowych w BędzinieCzy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez swoich odbiorców?Jakim dokumentem powinienem obciążyć podatnika podatku VAT za wynajem lokalu użytkowego ?Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki na rekultywacje składowiska odpadów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.