Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej naprawę leasingowego samochodu?

Wnioskiem z dnia 29 września 2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 03.10.2005r.), Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej naprawę leasingowanego samochodu.

Jak wynika z treści pisma w sprawie interpretacji Strona w dniu 14.05.2004r. zawarła umowę z Europejskim Funduszem Leasingowym, której celem jest leasing operacyjny samochodu osobowego Opel Corsa. Przedmiotowy pojazd uległ wypadkowi w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sprawcą szkody jest osoba trzecia. Po wykonanej naprawie firma T. z o.o. (zleceniobiorca usługi) wystawiła na nazwisko leasingobiorcy (wnioskodawcy) fakturę z dnia 21.09.2005 w. netto 1864, 13 VAT 410, 11. Kwota netto został zapłacona przez ubezpieczyciela sprawcy szkody, natomist Strona uiściła wykazany na fakturze podatek VAT.

W dniu 12.12.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu wydał postanowienie Nr I-1/415/16/05, w którym stwierdził, iż wydatek poniesiony na naprawę uszkodzonego pojazdu, będącego przedmiotem umowy leasingu, stanowi dla Podatnika koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem składającego zapytanie nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zapłatą podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej wykonanie naprawy leasingowanego samochodu.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest możliwe w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z treścią powołanych przepisów oraz stanem faktycznym przedstawionym w zapytaniu poniesione wydatki z tytułu naprawy przedmiotowego samochodu osobowego zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodu. W związku z powyższym, tut. organ podatkowy informuje, iż Podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług udokumentowanego fakturą VAT wystawioną w związku z poniesieniem w/w wydatków.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu 14 b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, leasing operacyjny, naprawa, osoby trzecie, samochód osobowy, szkody
Data aktualizacji: 23/01/2013 03:00:01

Czy biegły skarbowy za wydanie opinii ma obowiązek wystawić rachunek czy fakturę VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.11.2006 r. (data...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur w związku z r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim terminie należy wystawić fakturę dokumentującą usługi transportu międzynarodowego?

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zniesienie współwłasności, obowiązek wystawienia faktury VAT tytułu otrzymanej dopłatyDot. terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnymWystawianie faktur wewnętrznych onlineUrząd Skarbowy Wieluń 98-300 ul. Krakowskie Przedmieście 34Stawka podatku od towarów i usług na uslugi z zakresu prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.