Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy sprzedaż refakturowaną stawką 3% należy przyjmować do ustalania wskaźnika pozwalającego określić wartość podatku do odliczenia (zwrotu) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 25.01.2007r. (wpływ do tut. urzędu 26.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uzupełnionego pismem, które wpłynęło do tut. urzędu 06.03.2007r oraz pismem z dn.19.03.2007r.

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 25.01.2007r. za prawidłowe.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem i dokonuje refakturowania usług transportowych świadczonych przez zrzeszonych w Stowarzyszeniu taksówkarzy korzystających z art. 114 ustawy o VAT. Stowarzyszenie cyt.: do ustalenia wskaźnika odliczeń i ustalenia wartości podatku naliczonego przyjmuje również wartość w/w sprzedaży refakurowanej stawką VAT w wysokości 3% na podstawie art.90 ustawy z dn.11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem czy wyżej przedstawione procedury upoważniają stowarzyszenie do przyjmowania sprzedaży refakturowanej stawką 3% do ustalania wskaźnika pozwalającego określić wartość podatku do odliczenia (zwrotu)?

Zdaniem Podatnika Stowarzyszenie powinno doliczać sprzedaż usług z 3% VAT do ustalenia wskaźnika odliczeń podatku należnego.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy co następuje:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl natomiast art. 90 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Natomiast jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się, zgodnie z ust. 3 w/w przepisu, jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Ponadto proporcję, o której mowa powyżej określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę, na podstawie art. 90 ust. 4 zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których mowa w art. 87 ust. 3, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności oraz obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie - art. 90 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy o VAT.

Z powyższych unormowań wynika zatem, iż ustalając proporcję na podstawie art. 90 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uwzględnia się również obrót z tytułu dostawy opodatkowanej stawką 3%.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: proporcja, sprzedaż, taksówki, usługi transportowe
Data aktualizacji: 19/01/2013 12:00:01

Dopuszczalność wystawiania faktur przez podmiot trzeci (Usługodawcę)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Biura rachunkowe Białystok

Każde biuro rachunkowe w Białymstoku udzieli informacji, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub z chwilą wykonania usługi. Specyfika podatku sprawia, że w wielu...

Obowiązek rejestracji i wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawiomych na zasadach określonych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Nagrody cashback

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek z faktury na zakup auto alarmu z awaryjnym zasilaniem wraz z jego montażem może być odliczony w całości?Czy zapłacona zaliczka na poczet wykonania usługi lub otrzymania towaru jest kosztem uzyskania przychodu?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu usługi, w momencie realizacji zapłaty, czy w momencie wykonania usługi (wystawienia faktury)?Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnychCzy wystawioną kontrahentowi refakturę kosztów powinno się traktować jako przychód podatkowy, czy jako zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.