Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy sprzedaż refakturowaną stawką 3% należy przyjmować do ustalania wskaźnika pozwalającego określić wartość podatku do odliczenia (zwrotu) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 25.01.2007r. (wpływ do tut. urzędu 26.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uzupełnionego pismem, które wpłynęło do tut. urzędu 06.03.2007r oraz pismem z dn.19.03.2007r.

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 25.01.2007r. za prawidłowe.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem i dokonuje refakturowania usług transportowych świadczonych przez zrzeszonych w Stowarzyszeniu taksówkarzy korzystających z art. 114 ustawy o VAT. Stowarzyszenie cyt.: do ustalenia wskaźnika odliczeń i ustalenia wartości podatku naliczonego przyjmuje również wartość w/w sprzedaży refakurowanej stawką VAT w wysokości 3% na podstawie art.90 ustawy z dn.11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem czy wyżej przedstawione procedury upoważniają stowarzyszenie do przyjmowania sprzedaży refakturowanej stawką 3% do ustalania wskaźnika pozwalającego określić wartość podatku do odliczenia (zwrotu)?

Zdaniem Podatnika Stowarzyszenie powinno doliczać sprzedaż usług z 3% VAT do ustalenia wskaźnika odliczeń podatku należnego.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy co następuje:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl natomiast art. 90 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Natomiast jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się, zgodnie z ust. 3 w/w przepisu, jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Ponadto proporcję, o której mowa powyżej określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę, na podstawie art. 90 ust. 4 zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których mowa w art. 87 ust. 3, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności oraz obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie - art. 90 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy o VAT.

Z powyższych unormowań wynika zatem, iż ustalając proporcję na podstawie art. 90 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uwzględnia się również obrót z tytułu dostawy opodatkowanej stawką 3%.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: proporcja, sprzedaż, taksówki, usługi transportowe
Data aktualizacji: 19/01/2013 12:00:01

Sposób dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę od kontrahenta premii pieniężnych z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w późniejszym t...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 5 sierpnia 2005 r. (data wpływu do Urzędu 9 sierpnia 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biuro księgowe Gdańsk jak je dobrze wyposażyć?

Biuro księgowe Gdańsk powinno być wizytówką każdego księgowego, nic zatem dziwnego, że osoby prowadzące biuro rachunkowe stawiają na nowoczesny design i wysokie walory wizualne. Jak zatem wyposażyć biuro? Miejsce pracy powinno być nie tylko...

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem internetu koszty opłaty pocztowej powinny być opodatkowane podatkiem VAT ?Opodatkowanie czynności polegających na usuwaniu pojazdów z drogi i ich przechowywaniu na parkingu strzeżonymRozliczanie i dokumentowanie sprzedaży komisowej przez komitentaCzy dopuszczalne jest wystawianie faktur korygujących VAT do rachunków wystawionych zgodnie z art. 87 ustawy Ordynacja podatkowa?Małe firmy coraz chętniej korzystają z księgowości online
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.