Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zwolnienie z podatku od towarów i usług na dostęp do internetu obejmuje tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni, działając na podstawie art. 14a par. 1, par. 3 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zawartego w piśmie z dnia 07.02.2005 r. (data otrzymania przez tut. Organ: 08.02.2005 r.) ocenia jako nieprawidłowe stanowisko pytającego, iż obowiązujące w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz pozycji 14 załącznika nr 4 do tejże ustawy ("Wykaz usług zwolnionych od podatku") zwolnienie od podatku obejmowało wyłącznie usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z art. 14a par. 3 i 4 tejże ustawy, następująca w formie postanowienia interpretacja naczelnika urzędu skarbowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawartym w piśmie z dnia 07.02.2005 r. (data otrzymania przez tut. Organ: 08.02.2005 r.), przedstawił Pan, że świadczy Pan usługi na dostęp szerokopasmowy do internetu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz innych użytkowników, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek z o.o. (w tym podmiotów prowadzących tzw. kawiarenki internetowe), które nie prowadzą działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy.Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego stawia Pan pytanie, jaki zakres świadczonych przez Pana usług na dostęp szerokopasmowy do internetu podlega zwolnieniu od podatku określonego pozycją 14 załącznika nr 4 ("Wykaz usług zwolnionych od podatku") do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

We własnym stanowisku w sprawie stwierdza Pan, iż na podstawie poz. 14 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystały wyłącznie te usługi na dostęp szerokopasmowy do internetu, które świadczył Pan na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni ocenił Pana stanowisko jako nieprawidłowe gdyż:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 14 tego załącznika (która to pozycja, na podstawie art. 1 pkt 8 i art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, została skreślona z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2005 r.), zostały wymienione usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nie prowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy. A contrario z treści tego przepisu wynika, że nie obejmuje on swym zakresem wyłącznie tych usług na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu, których odbiorcą jest podmiot świadczący również usługę na dostęp szerokopasmowy. Tak więc nie można podzielić Pana stanowiska, iż pod zwolnienie od podatku, o którym mowa, podpadały wyłącznie te usługi na dostęp szerokopasmowy do internetu, które świadczył Pan na rzecz użytkowników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Zwolnieniem tym bowiem objęte były również usługi na rzecz pozostałych usługobiorców, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek z o.o. (w tym podmiotów prowadzących tzw. kawiarenki internetowe), gdyż jak wynika z treści Pana wniosku, usługobiorcy ci nie prowadzili działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jego dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: internet, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 12/01/2013 21:00:01

Czy koszty poniesione tytułem zarządzania rachunkiem można zaliczyć do kosztów uzyskania p...

Na podstawie:- art. 14a 1, 3 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 02.04.2007r. o...

Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych odbiorcom

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dot. budowy sieci deszcz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób udokumentowania wykonanej usługi o charakterze złożonym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktury za opłatę odstępną

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy powstania obowiązku podatkowegoPierwszy Urząd Skarbowy Opole 45-057 ul. Tadeusza Rejtana 3BObowiązki podatkowe związane z wystawieniem faktur korygującychJakie są reguły dokonania korekty ze stawki 22% na stawkę 7% oraz ze stawki 7% na stawkę 22%?Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku sprzedaży rzeczy używanych poprzez serwis internetowy Allegro
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.