Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. sposobu dokumentowania rabatów

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 25.01.2006 r. (data wpływu 26.01.2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zakupów, wprowadzania na rynek, sprzedaży i dystrybucji wysokiej jakości produktów do pielęgnacji włosów. Bezpośrednimi klientami Podatnika są salony fryzjerskie, sieci salonów fryzjerskich oraz hurtownie kosmetyczne i fryzjerskie. Standardowa umowa z klientem przewiduje w zakresie wzajemnych rozliczeń:

rabat podstawowy udzielany na fakturze w momencie dokonania zakupu, o wysokości indywidualnie ustalonej z danym klientem zazwyczaj na każdy z kwartałów danego roku rozliczeniowego,

okresowo przyznawane rabaty potransakcyjne, których wysokość jest uzależniona od zrealizowanego przez Klienta obrotu w danym okresie rozliczeniowym, wypełnienia zobowiązań co do zakupu określonego rodzaju produktów (linii produktów), nabycia określonej ilości szkoleń, terminowej zapłaty zobowiązań, udzielane od obrotu klienta netto w danym okresie.

Rabaty potranskacyjne dokumentowane są wystawianymi przez Spółkę zbiorczymi fakturami korygującymi, odnoszącymi się do konkretnych faktur sprzedaży, wystawionych w okresie, za jaki udzielany jest rabat.

Zdaniem Wnioskodawcy dokumentowanie udzielonych przez niego rabatów potransakcyjnych powinno następować za pomocą faktury korygującej, ponieważ są to rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a taki sposób ich dokumentowania przewidują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z ust. 4 art. 29 obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadku, gdy wypłacony rabat (zgodnie z umową handlową) związany jest z konkretną dostawą to powinien być traktowany jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia kwoty należnej z tytułu sprzedaży, czyli obrotu. W przedłożonym wniosku Spółka wskazuje, iż wartość otrzymanego rabatu potransakcyjnego uzależniona jest bezpośrednio od obrotu osiągniętego w trakcie danego okresu rozliczeniowego, terminowej zapłaty zobowiązań. Obrót ten ma swe źródło w wystawionych przez Wnioskodawcę fakturach VAT na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymania rabatu potransakcyjnego (klientów). Ponadto Spółka jest w stanie przyporządkować wysokość określonego rabatu potransakcyjnego do określonego towaru i faktury sprzedaży. Zatem rabaty potransakcyjne udzielane przez Stronę jej klientom są rabatami, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Co zaś dotyczy dokumentowania rabatów potransakcyjnych zbiorczymi fakturami korygującymi - również w tym zakresie - Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Wnioskodawcy. Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie elementy właściwe dla faktury korygującej - określone w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z tym rabaty potransakcyjne mogą zostać udokumentowane zbiorczymi fakturami korygującymi przy zachowaniu ww. warunków.

Z uwagi na powyższe Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura zbiorcza, podstawa opodatkowania, rabaty
Data aktualizacji: 15/10/2013 09:00:01

Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym p...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. Informatyka...

Czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta podatku z faktur otrzymanych za wykonanie usługi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Parczew 21-200 ul. Żabia 2A

Zasięg terytorialny miasta gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sosnowica powiaty parczewski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 64101013390057602221000000 VAT 14101013390057602222000000 PIT...

Opodatkowanie rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób należy wystawić fakturę stwierdzającą pobranie całości należności przed wydaniem towaru oraz fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedażyPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług organizacji szkoleniaCzy można korygować faktury VAT dokumentujące czynności, co do których wystawca faktury nie jest podatnikiem VAT?Przechowywanie faktur wystawionych w formie elektronicznejMożliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup motocykla i paliwa służącego do jego napędu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.