Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. sposobu dokumentowania rabatów

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 25.01.2006 r. (data wpływu 26.01.2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zakupów, wprowadzania na rynek, sprzedaży i dystrybucji wysokiej jakości produktów do pielęgnacji włosów. Bezpośrednimi klientami Podatnika są salony fryzjerskie, sieci salonów fryzjerskich oraz hurtownie kosmetyczne i fryzjerskie. Standardowa umowa z klientem przewiduje w zakresie wzajemnych rozliczeń:

rabat podstawowy udzielany na fakturze w momencie dokonania zakupu, o wysokości indywidualnie ustalonej z danym klientem zazwyczaj na każdy z kwartałów danego roku rozliczeniowego,

okresowo przyznawane rabaty potransakcyjne, których wysokość jest uzależniona od zrealizowanego przez Klienta obrotu w danym okresie rozliczeniowym, wypełnienia zobowiązań co do zakupu określonego rodzaju produktów (linii produktów), nabycia określonej ilości szkoleń, terminowej zapłaty zobowiązań, udzielane od obrotu klienta netto w danym okresie.

Rabaty potranskacyjne dokumentowane są wystawianymi przez Spółkę zbiorczymi fakturami korygującymi, odnoszącymi się do konkretnych faktur sprzedaży, wystawionych w okresie, za jaki udzielany jest rabat.

Zdaniem Wnioskodawcy dokumentowanie udzielonych przez niego rabatów potransakcyjnych powinno następować za pomocą faktury korygującej, ponieważ są to rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a taki sposób ich dokumentowania przewidują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z ust. 4 art. 29 obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadku, gdy wypłacony rabat (zgodnie z umową handlową) związany jest z konkretną dostawą to powinien być traktowany jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia kwoty należnej z tytułu sprzedaży, czyli obrotu. W przedłożonym wniosku Spółka wskazuje, iż wartość otrzymanego rabatu potransakcyjnego uzależniona jest bezpośrednio od obrotu osiągniętego w trakcie danego okresu rozliczeniowego, terminowej zapłaty zobowiązań. Obrót ten ma swe źródło w wystawionych przez Wnioskodawcę fakturach VAT na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymania rabatu potransakcyjnego (klientów). Ponadto Spółka jest w stanie przyporządkować wysokość określonego rabatu potransakcyjnego do określonego towaru i faktury sprzedaży. Zatem rabaty potransakcyjne udzielane przez Stronę jej klientom są rabatami, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Co zaś dotyczy dokumentowania rabatów potransakcyjnych zbiorczymi fakturami korygującymi - również w tym zakresie - Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Wnioskodawcy. Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie elementy właściwe dla faktury korygującej - określone w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z tym rabaty potransakcyjne mogą zostać udokumentowane zbiorczymi fakturami korygującymi przy zachowaniu ww. warunków.

Z uwagi na powyższe Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura zbiorcza, podstawa opodatkowania, rabaty
Data aktualizacji: 15/10/2013 09:00:01

Anulowanie wystawionych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta faktury za energie elektryczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wykup wierzytelności na zasadach faktoringu niepełnego (niewłaściwego) na podstawie za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. sposobu dokumentowania ponoszonych kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Metoda ustalania różnic kursowych na podstawie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o podat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przychody finansowe uzyskane z odsetek z rachunku i lokat bankowych stanowią przychody podlegające opodatkowaniu?Otrzymane premie pieniężne powiązane z konkretnymi dostawami powinny być traktowane jako rabatCzy Spółka może zastosować 0% stawkę podatku, wystawiając fakturę za wykonaną obsługę celną transportu międzynarodowego (wystawianie dokumentów T1)?Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki na remont dworkuCzy w pierwszej deklaracji VAT-7 można uwzględnić podatek VAT z faktur dokumentujących podatek naliczony z okresu sprzed złożenia VAT-R?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.