Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. sposobu dokumentowania rabatów

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 25.01.2006 r. (data wpływu 26.01.2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zakupów, wprowadzania na rynek, sprzedaży i dystrybucji wysokiej jakości produktów do pielęgnacji włosów. Bezpośrednimi klientami Podatnika są salony fryzjerskie, sieci salonów fryzjerskich oraz hurtownie kosmetyczne i fryzjerskie. Standardowa umowa z klientem przewiduje w zakresie wzajemnych rozliczeń:

rabat podstawowy udzielany na fakturze w momencie dokonania zakupu, o wysokości indywidualnie ustalonej z danym klientem zazwyczaj na każdy z kwartałów danego roku rozliczeniowego,

okresowo przyznawane rabaty potransakcyjne, których wysokość jest uzależniona od zrealizowanego przez Klienta obrotu w danym okresie rozliczeniowym, wypełnienia zobowiązań co do zakupu określonego rodzaju produktów (linii produktów), nabycia określonej ilości szkoleń, terminowej zapłaty zobowiązań, udzielane od obrotu klienta netto w danym okresie.

Rabaty potranskacyjne dokumentowane są wystawianymi przez Spółkę zbiorczymi fakturami korygującymi, odnoszącymi się do konkretnych faktur sprzedaży, wystawionych w okresie, za jaki udzielany jest rabat.

Zdaniem Wnioskodawcy dokumentowanie udzielonych przez niego rabatów potransakcyjnych powinno następować za pomocą faktury korygującej, ponieważ są to rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a taki sposób ich dokumentowania przewidują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z ust. 4 art. 29 obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadku, gdy wypłacony rabat (zgodnie z umową handlową) związany jest z konkretną dostawą to powinien być traktowany jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia kwoty należnej z tytułu sprzedaży, czyli obrotu. W przedłożonym wniosku Spółka wskazuje, iż wartość otrzymanego rabatu potransakcyjnego uzależniona jest bezpośrednio od obrotu osiągniętego w trakcie danego okresu rozliczeniowego, terminowej zapłaty zobowiązań. Obrót ten ma swe źródło w wystawionych przez Wnioskodawcę fakturach VAT na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymania rabatu potransakcyjnego (klientów). Ponadto Spółka jest w stanie przyporządkować wysokość określonego rabatu potransakcyjnego do określonego towaru i faktury sprzedaży. Zatem rabaty potransakcyjne udzielane przez Stronę jej klientom są rabatami, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Co zaś dotyczy dokumentowania rabatów potransakcyjnych zbiorczymi fakturami korygującymi - również w tym zakresie - Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Wnioskodawcy. Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie elementy właściwe dla faktury korygującej - określone w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z tym rabaty potransakcyjne mogą zostać udokumentowane zbiorczymi fakturami korygującymi przy zachowaniu ww. warunków.

Z uwagi na powyższe Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura zbiorcza, podstawa opodatkowania, rabaty
Data aktualizacji: 15/10/2013 09:00:01

Czy właściciel wynajmując kwatery do kosztów uzyskania przychodów może ujmować faktury ety...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy podatek od towarów i usług zawarty na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie nier...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup nieruc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego - VAT z faktur od wykonawców hal i nadzoru - z uwa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Prudnik 48-200 ul. Kopernika 1AZakres opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą książek przez InternetUrząd Skarbowy Kętrzyn 11-400 ul. Powstańców Warszawy 13Czy nabywca towarów i usług może drukować fakturę na swojej drukarce?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup lokalu przeznaczonego na pomieszczenie biurowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.