Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. warunków jakim powinna odpowiadać faktura dokumentująca zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym przez Pana XXXXXX XXXXXXX w dniu 11 kwietnia 2007 roku (uzupełnionym dnia 21 maja 2007 roku) wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego prawa do obniżania podatku należnego o naliczony przy realizacji inwestycji budowlanej przeznaczonej w 30% do działalności gospodarczej w 70% na własne potrzeby mieszkaniowe oraz warunków jakim powinna odpowiadać faktura VAT potwierdzająca przedmiotowe wydatki odnośnie części wniosku dotyczącej warunków jakim powinna odpowiadać faktura dokumentująca zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim uznaje przedstawione we wniosku stanowisko - za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 11 kwietnia 2007 roku wpłynął wniosek Pana XXXXXXXXXX XXXXXX (wniosek uzupełniono dnia 21 maja 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego prawa do obniżania podatku należnego o naliczony przy realizacji inwestycji budowlanej przeznaczonej w 30% do działalności gospodarczej w 70% na własne potrzeby mieszkaniowe oraz warunków jakim powinna odpowiadać faktura VAT.

Stan faktyczny zaprezentowany przez pytającego;

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - handel samochodami. Jest podatnikiem podatku dochodowego liniowego oraz podatnikiem podatku od towarów i usług. Od 29 września 2006 roku ponoszone są wydatki związane z budową obiektu, który w 70% będzie wykorzystywany na własne cele mieszkaniowe natomiast w 30% będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej (salon samochodowy).

Postawiono pytanie:

-czy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego VAT przy zakupach związanych z budową budynku, czy można odliczyć jedynie część podatku, jeżeli tak to w jakiej proporcji.?

- w jaki sposób dokumentować zakup materiałów budowlanych ? Według stanowiska zaprezentowanego przez podatnika - ma On prawo do odliczenia całości podatku naliczonego przy zakupach związanych z budową budynku. Także wg Podatnika faktura dotycząca wydatków związanych z prowadzoną działalnością powinna się wyróżniać od faktury, która dokumentuje wydatki inne o zapisy dotyczące nazwy firmy.

Tutejszy organ podatkowy działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r Dz.U. Nr 8, poz.60) udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w w/w wniosku w części dotyczącej warunków jakim powinna odpowiadać faktura dokumentująca nabycie.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 ze zmianami) - zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług - kwotę podatku naliczonego, o którą można obniżyć kwotę podatku należnego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Warunki jakim powinny odpowiadać faktury VAT określone są w § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 95, poz. 798/. I tak, zakresie określenia nabywcy, faktura powinna zawierać imię i nazwisko nabywcy bądź nazwę nabywcy /lub nazwę skróconą/, numer identyfikacji podatkowej nabywcy. W stosunku więc do osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą na własne nazwisko, dostatecznym wyróżnikiem nabywcy na fakturach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą /i dokumentujących wydatki stanowiące koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie/ jest wskazanie imienia i nazwiska kupującego. Zgodnie z unormowaniami art. 434 Kodeksu Cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Reasumując, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą o związku faktury z taką działalnością przesądza przedmiot zakupu i wydatku nie zaś wyróżniki faktury jakim może być określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy. Powołane unormowania Kodeksu Cywilnego dopuszczają wprawdzie włączenie do firmy /jaką w przedmiotowej sprawie jest imię i nazwisko/ określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, ale wyłącznie na warunkach dopuszczalności a nie obowiązku. Także jak wyżej uzasadniono unormowania w zakresie podatku od towarów i usług wymagają danych identyfikujących w postaci imienia i nazwiska oraz numeru identyfikacji podatkowej.

Stanowisku Wnioskującego o tym, że faktury dotyczące działalności gospodarczej powinny być wystawiane na firmę a nie na imię i nazwisko nie jest trafne, ponieważ, jak wyżej uzasadniono, firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia.Stosownie do art. 14b §1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r Dz.U. nr 8, poz.60) interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia .Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia - art. 14a § 4 oraz art. 236 §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: faktura, zakup
Data aktualizacji: 12/01/2013 03:00:01

Sposób fakturowania dostaw towarów z instalacją z innych państw członkowskich

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym miesiącu Spółka powinna zaliczyć ww. zdarzenie do przychodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaka jest zasada rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu zwrotu kosztów procesowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.02.2005 r. w...

Czy wydanie zastawu winno być potwierdzone fakturą VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we...

Faktury korekty i korekta kwoty podatku naliczonego - środek trwały powyżej 15000 zł

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 45.21.41-00.20Prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie usług leasingu samochoduOkres rozliczeniowy, w którym należy uwzględnić otrzymaną od kontrahenta fakturę korygującąDrugi Wielkopolski Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Fabryczna 1ACzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dokumentującej nabycie usług zakwaterowania i wyżywienia?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.