Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Dotyczy wystawiania faktury dokumentującej wynagrodzenie dla syndyka reprezentującego masę upadłości przez tegoż syndyka

Działając na podstawie przepisów: art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2005 r.

Jako osoba fizyczna Podatnik pełni funkcje syndyka w spółce "X" w upadłości. W związku z tym, że czynności syndyka na podstawie art. 8 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatnik zwrócił się z zapytaniem jak powinien wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie na podstawie postanowienia sądu zaliczki na poczet wynagrodzenia, a następnie wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Zdaniem Podatnika powinien wystawić fakturę jako syndyk reprezentujący spółkę "X" tej masie upadłości, a więc musi wystawić fakturę sam sobie.

Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że podatnicy są zobowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Podatnikami zaś, w myśl art. 15 ww. ustawy są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. W przedstawionym stanie faktycznym mamy więc do czynienia z dwoma odrębnymi podatnikami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, tj. osobą fizyczną i przedsiębiorstwem w upadłości.

Zgodnie z art. 157 ust. 4 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) syndyk będący osobą fizyczną jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z powyższego wynika, że {Podatnik powinien wystawić fakturę jako osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą na rzecz Spółki X w upadłości.

Elementy, jakie powinna zawierać każda faktura zostały wskazane w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowych do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.
Słowa kluczowe: faktura VAT, syndycy, wynagrodzenia
Data aktualizacji: 20/10/2013 17:59:16

Urząd Skarbowy Racibórz 47-400 ul. Drzymały 32

Zasięg terytorialny miasta Racibórz gminy Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik powiaty raciborski województwo śląskie Konta bankowe CIT 75101012123060982221000000 VAT 25101012123060982222000000...

Czy jest możliwość wystawienia zbiorczych faktur VAT dwa razy w miesiącu dla podmiotów tan...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.10.05 r....

W jaki sposób naliczać podatek od towarów i usług przy fakturowaniu usług świadczonych na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość wystawiania faktur VAT - adres na fakturze

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w roku 2...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie Strony z dnia 24.09.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie usługi zorganizowania spotkania okolicznościowego dla pracowników z okazji BarbórkiCzy możliwe jest wystawianie duplikatów faktur w formie elektronicznej do faktur uprzednio wystawionych w formie papierowej?Prawidłowość udokumentowania skonta fakturą korygującą sprzedażOkreślenie wymogów w zakresie zawartości faktur elektronicznychW zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usługi wynajmu samochodów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.