Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy wystawiania faktury dokumentującej wynagrodzenie dla syndyka reprezentującego masę upadłości przez tegoż syndyka

Działając na podstawie przepisów: art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2005 r.

Jako osoba fizyczna Podatnik pełni funkcje syndyka w spółce "X" w upadłości. W związku z tym, że czynności syndyka na podstawie art. 8 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatnik zwrócił się z zapytaniem jak powinien wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie na podstawie postanowienia sądu zaliczki na poczet wynagrodzenia, a następnie wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Zdaniem Podatnika powinien wystawić fakturę jako syndyk reprezentujący spółkę "X" tej masie upadłości, a więc musi wystawić fakturę sam sobie.

Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że podatnicy są zobowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Podatnikami zaś, w myśl art. 15 ww. ustawy są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. W przedstawionym stanie faktycznym mamy więc do czynienia z dwoma odrębnymi podatnikami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, tj. osobą fizyczną i przedsiębiorstwem w upadłości.

Zgodnie z art. 157 ust. 4 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) syndyk będący osobą fizyczną jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z powyższego wynika, że {Podatnik powinien wystawić fakturę jako osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą na rzecz Spółki X w upadłości.

Elementy, jakie powinna zawierać każda faktura zostały wskazane w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowych do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.
Słowa kluczowe: faktura VAT, syndycy, wynagrodzenia
Data aktualizacji: 20/10/2013 17:59:16

Kiedy wystawca faktury może naliczyć podatek VAT za nielegalny pobór energii elektrycznej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że posiada Pan fakturę VAT za nielegalny pobór energii od firmy E. S.A. Wystawiona faktura, Pana zdaniem, nosi znamiona kary, gdyż nie stwierdzono okresu nielegalnego poboru energii i nie wykazano za jaki...

Neutralność wartości podatku VAT określonego na fakturze wystawionej na rzecz spółki osobo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowania usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Gmina powinna wystawiać faktury VAT mieszkańcom, którzy partycypują w budowie danej in...

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60) w związku ze złożonym przez Urząd Gminy wnioskiem dnia 09.03.2005r. (data wpływu) uzupełnionym dnia 25.03.2005r. i...

Nie ma rachunków, nie będzie faktur?

Rok 2014 wnosi wiele nowego do sposobów rozliczania się przedsiębiorców. Przede wszystkim można powiedzieć o zniesieniu podziału na rachunek i fakturę. Od stycznia każdy przedsiębiorca będzie wystawiał faktury, ale pamiętać też trzeba, że nie w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Wieluń 98-300 ul. Krakowskie Przedmieście 34Cy jeśli Spółka otrzymała rabat odnoszący się w części do faktur sprzed 01 maja 2004r powinna wystawić fakturę korygującą na wartośc WNT ?Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% dla usług transportu międzynarodowegoImport usług wynajmu rzeczy ruchomych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonegoCzy Spółka powinna dokonać dopłaty podatku akcyzowego zgodnie z otrzymanymi fakturami korygującymi?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.